Utwórz fakturę

Nákupné centrum - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.12.2016
Basic information
Nazwa firmy Nákupné centrum
PIN 35700831
TIN 2020311249
Numer VAT SK2020311249
Data utworzenia 16 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Nákupné centrum
Lazaretská 12
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 735 403 €
Zysk -1 440 761 €
Kapitał 26 209 848 €
Kapitał własny 6 857 133 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421252635458, +421252444013, +421252444009
Date of updating data: 27.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 21,931,076
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 21,572,137
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 21,572,137
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 3,451,639
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 18,028,986
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 91,512
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 289,311
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 24,895
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 24,895
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 212,650
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 73,718
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 73,718
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 138,932
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 51,766
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 936
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 50,830
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 69,628
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 16,879
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 52,749
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 21,931,076
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,817,218
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 5,751,709
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 5,751,709
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 575,171
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 575,171
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,068,901
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,068,901
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,440,761
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 18,038,059
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 114,810
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (471A, 47XA) 114,810
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 11,973,186
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,074,363
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 212,232
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 212,232
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 4,859,087
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,044
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 75,700
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 75,700
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 800,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 75,799
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 74,999
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 800
Date of updating data: 27.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,734,001
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,735,403
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,734,001
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,402
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,659,406
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 399,147
D. Usług (účtová grupa 51) 1,191,936
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 62,285
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,170,127
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,170,127
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -195,837
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 31,748
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -924,003
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,142,918
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,489
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5,489
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 4,715
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 774
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 519,367
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 448,755
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 74,993
2. Pozostałe koszty (562A) 373,762
O. Walutowe straty (563) 21
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 70,591
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -513,878
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,437,881
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,440,761
Date of updating data: 27.12.2016
Date of updating data: 27.12.2016