Utwórz fakturę

BRAND ADVERTISING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 18.12.2015
Basic information
Nazwa firmy BRAND ADVERTISING
PIN 35700858
TIN 2020349045
Numer VAT SK2020349045
Data utworzenia 15 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BRAND ADVERTISING
Moskovská 15
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 191 271 €
Zysk 683 €
Kapitał 252 017 €
Kapitał własny 114 745 €
Dane kontaktowe
E-mail brand@branda.sk
witryna internetowa http://www.branda.sk
Telefon(y) +421254645431
Nr(y) faksu 0254645431
Date of updating data: 18.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 290,486
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 7,216
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 7,216
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 7,216
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 279,935
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 21,613
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 13,264
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 8,349
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 150,703
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 123,976
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 123,976
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 26,727
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 107,619
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 79,108
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 28,511
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,335
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,335
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 290,486
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 115,428
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,857
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,857
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 104,248
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 121,109
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -16,861
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 683
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 175,058
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 722
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 722
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 173,736
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 169,566
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 169,566
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 859
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 364
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,569
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 378
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 600
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 600
Date of updating data: 18.12.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,191,273
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,191,271
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,186,466
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,805
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,186,702
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 30,508
D. Usług (účtová grupa 51) 1,099,314
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 24,377
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 19,438
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,894
4. Koszty społeczne (527, 528) 45
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 761
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 28,364
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 28,364
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,378
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,569
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 56,644
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,945
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 278
2. Pozostałe koszty (562A) 278
O. Walutowe straty (563) 40
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,627
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,943
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,626
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,943
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,943
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 683
Date of updating data: 18.12.2015
Date of updating data: 18.12.2015