Utwórz fakturę

EAA -OIL SLOVENSKO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EAA -OIL SLOVENSKO
PIN 35700891
TIN 2020356382
Numer VAT SK2020356382
Data utworzenia 16 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EAA -OIL SLOVENSKO
Dvojkrížna 45
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 004 335 €
Zysk 6 806 €
Kapitał 580 859 €
Kapitał własny 91 945 €
Dane kontaktowe
E-mail bratislava@eaa.sk
witryna internetowa http://www.eaa.sk
Telefon(y) +421245527392, +421245527394
Telefon(y) kom. +421915760047, +421905799776
Nr(y) faksu 0245527393
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 469,824
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 46,041
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 46,041
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 46,041
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 383,525
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 157,100
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 157,100
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 220,816
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 218,544
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 218,544
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,262
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,010
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,609
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,609
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 40,258
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 37,790
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,468
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 469,824
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 148,751
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 56,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 56,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,322
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,322
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 82,983
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 82,983
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,806
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 321,073
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 15,209
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 189
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 15,020
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 242,419
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 117,678
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 117,678
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 94,568
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,504
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,681
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,988
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,538
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,538
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 60,907
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,004,335
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,004,335
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,991,629
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 12,669
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 37
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,986,284
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,569,592
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 30,577
D. Usług (účtová grupa 51) 253,736
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 99,628
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 72,015
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 25,829
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,784
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 935
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 22,093
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 22,093
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 5,657
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,066
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 18,051
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 137,724
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,886
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,571
2. Pozostałe koszty (562A) 4,571
O. Walutowe straty (563) 53
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,262
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,886
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 11,165
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,359
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,359
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,806
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35700891 TIN: 2020356382 Numer VAT: SK2020356382
 • Zarejestrowana siedziba: EAA -OIL SLOVENSKO, Dvojkrížna 45, 82106, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 październik 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Luca Fabbio Vratislavova 31 Praha 102 00 Česká republika 15.07.2004
  Francesco Nava Via degli Artisti 34 Turín 101 00 Talianska republika 05.12.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  EAA - OIL, s. r. o. 56 640 € (100%) Praha 10 - Strašnice 100 00 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.12.2013Nové obchodné meno:
   EAA -OIL SLOVENSKO s. r. o.
   Nový štatutárny orgán:
   Maria Grazia Bertucci Via Sampieri Domenico 151 Adria ( Rovigo) 450 11 Talianska republika Vznik funkcie: 05.12.2013
   Francesco Nava Via degli Artisti 34 Turín 101 00 Talianska republika Vznik funkcie: 05.12.2013
   17.12.2013Zrušené obchodné meno:
   EAA -OIL, s. r. o.
   Zrušeny spoločníci:
   Jeanette Laláková Neklanova 113/26 Praha 2 128 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Gianfranca Fabbio Vratislavova 31 Praha 102 00 Česká republika Vznik funkcie: 16.12.2002
   02.04.2011Nové obchodné meno:
   EAA -OIL, s. r. o.
   01.04.2011Zrušené obchodné meno:
   EURO ADVERTISING AGENCY, spol. s r.o.
   20.10.2010Noví spoločníci:
   EAA - OIL, s. r. o. IČO: 49 621 572 U trati 3328/38b Praha 10 - Strašnice 100 00 Česká republika
   19.10.2010Zrušeny spoločníci:
   EURO ADVERTISING AGENCY, s.r.o. IČO: 49 621 572 U trati 3328/38b Praha 10 - Strašnice 100 00 Česká republika
   01.04.2009Noví spoločníci:
   EURO ADVERTISING AGENCY, s.r.o. IČO: 49 621 572 U trati 3328/38b Praha 10 - Strašnice 100 00 Česká republika
   Jeanette Laláková Neklanova 113/26 Praha 2 128 00 Česká republika
   31.03.2009Zrušeny spoločníci:
   EURO ADVERTISING AGENCY, s.r.o. IČO: 49 621 572 Dubečská 6/73 Praha 10 - Strašnice Česká republika
   01.06.2005Nový štatutárny orgán:
   Gianfranca Fabbio Vratislavova 31 Praha 102 00 Česká republika Vznik funkcie: 16.12.2002
   31.05.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Gianfranca Fabbio Vratislavova 31 London 102 00 Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska Vznik funkcie: 16.12.2002
   07.09.2004Nové sidlo:
   Dvojkrížna 45 Bratislava 821 06
   06.09.2004Zrušené sidlo:
   Panónska cesta 5 Bratislava 851 04
   21.07.2004Noví spoločníci:
   EURO ADVERTISING AGENCY, s.r.o. IČO: 49 621 572 Dubečská 6/73 Praha 10 - Strašnice Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Luca Fabbio Vratislavova 31 Praha 102 00 Česká republika Vznik funkcie: 15.07.2004
   Gianfranca Fabbio Vratislavova 31 London 102 00 Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska Vznik funkcie: 16.12.2002
   20.07.2004Zrušeny spoločníci:
   EURO ADVERTISING AGENCY, s.r.o. IČO: 49 621 572 Dubečská 6/73 Praha 10 - Strašnice Česká republika
   Karol Marko Budatínska 73 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Karol Marko Budatínska 73 Bratislava
   Fabbio Gianfranca Via San Pieri 151 Adria (Ro) Itália Vznik funkcie: 16.12.2002
   10.02.2003Noví spoločníci:
   EURO ADVERTISING AGENCY, s.r.o. IČO: 49 621 572 Dubečská 6/73 Praha 10 - Strašnice Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Fabbio Gianfranca Via San Pieri 151 Adria (Ro) Itália Vznik funkcie: 16.12.2002
   09.02.2003Zrušeny spoločníci:
   EURO ADVERTISING AGENCY, s.r.o., zast. kon. Jeanettte Lalákovou IČO: 49 621 572 Krymska 2 Praha 10 Česká republika
   08.03.1999Noví spoločníci:
   EURO ADVERTISING AGENCY, s.r.o., zast. kon. Jeanettte Lalákovou IČO: 49 621 572 Krymska 2 Praha 10 Česká republika
   Karol Marko Budatínska 73 Bratislava
   07.03.1999Zrušeny spoločníci:
   EURO ADVERTISING AGENCY, s.r.o., zast. kon. Jeanettte Lalákovou IČO: 49 621 572 Krymska 2 Praha 10 Česká republika
   Karol Marko Budatínska 73 Bratislava
   16.10.1996Nové obchodné meno:
   EURO ADVERTISING AGENCY, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Panónska cesta 5 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov
   prenájom výpočtovej techniky
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   EURO ADVERTISING AGENCY, s.r.o., zast. kon. Jeanettte Lalákovou IČO: 49 621 572 Krymska 2 Praha 10 Česká republika
   Karol Marko Budatínska 73 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Karol Marko Budatínska 73 Bratislava