Utwórz fakturę

A1 CONSULTING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 21.07.2016
Basic information
Nazwa firmy A1 CONSULTING
PIN 35701048
TIN 2020311370
Numer VAT SK2020311370
Data utworzenia 18 październik 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba A1 CONSULTING
Plynárenská 7/C
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 814 975 €
Zysk 63 665 €
Kapitał 360 978 €
Kapitał własny 1 293 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0258222222
Nr(y) faksu 0258222222
Date of updating data: 21.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,493,725
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 214,459
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 214,459
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 214,459
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,279,257
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 952,772
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 643,320
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 643,320
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 309,452
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 326,485
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,989
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 321,496
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 9
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 9
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,493,725
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 64,845
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,200
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,200
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,640
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,640
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -38,660
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -38,660
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 63,665
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,428,880
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 407,635
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (471A, 47XA) 405,616
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,019
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,017,037
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 880,251
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 880,251
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,096
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,109
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 121,561
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 20
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,208
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,208
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,000
Date of updating data: 21.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,814,975
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,814,975
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,814,975
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,738,876
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,269
D. Usług (účtová grupa 51) 3,644,955
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 89,075
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 65,540
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 22,032
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,503
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,571
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 76,099
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 166,751
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13,994
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 13,994
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 13,994
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,291
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 6,150
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 5,616
2. Pozostałe koszty (562A) 534
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 141
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 7,703
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 83,802
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 20,137
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 20,137
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 63,665
Date of updating data: 21.07.2016
Date of updating data: 21.07.2016