Utwórz fakturę

L.B.L. Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy L.B.L. Bratislava
PIN 35701145
TIN 2020356415
Numer VAT SK2020356415
Data utworzenia 22 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba L.B.L. Bratislava
Gogoľova 18
85202
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 198 508 €
Zysk 66 710 €
Kapitał 220 657 €
Kapitał własny 8 728 €
Dane kontaktowe
E-mail dobsovic@lbl.sk
Telefon(y) 0263534552, 0900903 713842, 0903713842
Telefon(y) kom. 0900903 713842
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 103,653
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 14,188
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 14,188
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 14,188
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 87,726
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 15,685
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 14,689
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,689
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 996
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 72,041
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 28,389
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 43,652
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,739
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,739
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 103,653
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 75,438
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 20,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 20,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,751
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,751
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -13,023
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,346
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -17,369
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 66,710
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 28,215
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 651
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 651
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 27,564
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 7,491
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,491
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 17,961
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 245
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,817
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 50
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 198,625
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 198,508
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 50,460
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,900
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 145,148
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 127,775
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,134
D. Usług (účtová grupa 51) 30,857
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 8,110
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 5,976
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,103
4. Koszty społeczne (527, 528) 31
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 509
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 11,954
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 11,954
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 70,070
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 141
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 70,733
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 13,469
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 116
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 6
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 110
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,178
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,178
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,062
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 67,671
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 961
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 961
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 66,710
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35701145 TIN: 2020356415 Numer VAT: SK2020356415
 • Zarejestrowana siedziba: L.B.L. Bratislava, Gogoľova 18, 85202, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 październik 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ľuboš Dobšovič J.Stanislava 3 Bratislava 841 05 22.10.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ľuboš Dobšovič 20 000 € (100%) J.Stanislava 3 Bratislava 841 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.06.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Dobšovič J.Stanislava 3 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 22.10.1996
   20.06.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Dobšovič J.Stanislava 3 Bratislava 841 05
   28.05.2005Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   27.05.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Ľuboslav Mlynarčík Klincova 19 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Ľuboslav Mlynarčík Klincova 19 Bratislava 821 08
   31.10.2002Nové predmety činnosti:
   projektovanie pozemných stavieb a interiéru
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   vypracovanie dokumentácie a projektu technického a technologického a energetického vybavenia týchto stavieb
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   zariaďovanie interiérov s bytovými doplnkami
   organizovanie výstav
   vedenie účtovníctva
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   obchodné a účtovné poradenstvo
   30.10.2002Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierských stavieb (vrátane vybavenia sídlištných celkov)
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   projektovanie pozemných stavieb
   14.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Dobšovič J.Stanislava 3 Bratislava 841 05
   Ing. arch. Ľuboslav Mlynarčík Klincova 19 Bratislava 821 08
   13.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Dobšovič J.Stanislava 3 Bratislava 841 05
   Ing. arch. Ľuboslav Mlynarčík Klincova 19 Bratislava 821 08
   08.01.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Dobšovič J.Stanislava 3 Bratislava 841 05
   Ing. arch. Ľuboslav Mlynarčík Klincova 19 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   07.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Dobšovič J.Stanislava 3 Bratislava 841 05
   Ing. arch. Ľuboslav Mlynarčík Klincova 19 Bratislava 821 08
   Ing. Barbara Némethová Švabinského 20 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Barbara Némethová Švabinského 20 Bratislava 851 01
   22.10.1996Nové obchodné meno:
   L.B.L. Bratislava spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 852 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v stavebníctve
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   spracovanie rozpočtov a cenových kalkulácií
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť stavebného dozoru- pozemné stavby
   vykonávanie inžinierských stavieb (vrátane vybavenia sídlištných celkov)
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   projektovanie pozemných stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Dobšovič J.Stanislava 3 Bratislava 841 05
   Ing. arch. Ľuboslav Mlynarčík Klincova 19 Bratislava 821 08
   Ing. Barbara Némethová Švabinského 20 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľuboš Dobšovič J.Stanislava 3 Bratislava 841 05
   Ing. arch. Ľuboslav Mlynarčík Klincova 19 Bratislava 821 08
   Ing. Barbara Némethová Švabinského 20 Bratislava 851 01