Utwórz fakturę

INGSMAT-SOFTWARE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy INGSMAT-SOFTWARE
PIN 35701196
TIN 2020356338
Numer VAT SK2020356338
Data utworzenia 23 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INGSMAT-SOFTWARE
Rybničná 40
83554
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 304 706 €
Zysk 4 420 €
Kapitał 444 808 €
Kapitał własny 80 582 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244882021
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 416,520
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 7,592
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 7,592
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 7,592
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 406,889
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,726
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,726
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 205,953
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 205,953
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 205,953
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 183,527
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 183,527
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 183,527
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 15,683
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 216
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 15,467
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,039
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,039
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 416,520
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 75,002
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,089
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,089
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 62,854
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 62,854
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,420
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 341,518
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 208,228
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 204,666
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 204,666
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,562
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 122,710
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 675
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 675
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 92,075
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,624
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,182
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,498
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,656
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 10,580
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 10,580
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 304,667
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 304,706
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 109,066
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 61,976
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 133,625
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 39
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 297,697
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 87,649
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 19,718
D. Usług (účtová grupa 51) 20,935
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 144,733
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 104,691
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 36,658
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,384
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,302
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 17,887
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 17,887
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,473
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 7,009
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 176,365
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,271
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,080
2. Pozostałe koszty (562A) 1,080
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 191
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,269
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,740
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,320
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,320
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,420
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35701196 TIN: 2020356338 Numer VAT: SK2020356338
 • Zarejestrowana siedziba: INGSMAT-SOFTWARE, Rybničná 40, 83554, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 październik 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava 851 01 23.10.1996
  Ing. Ladislav Szántó Podlučinského 9 Bratislava 821 03 12.01.2000
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Juraj Šmatlík 4 648 € (70%) Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
  Ing. Ladislav Szántó 1 992 € (30%) Podlučinského 9 Bratislava 821 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.10.2010Nové sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 835 54
   06.10.2010Zrušené sidlo:
   Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   12.01.2000Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Szántó Podlučinského 9 Bratislava 821 03
   11.01.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   05.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   Ing. Ladislav Szántó Podlučinského 9 Bratislava 821 03
   04.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Szántó Podlučinského 9 Bratislava 821 03
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   23.10.1996Nové obchodné meno:
   INGSMAT-SOFTWARE spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software
   poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotreboteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Szántó Podlučinského 9 Bratislava 821 03
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava 851 01