Utwórz fakturę

PromoPrint - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PromoPrint
PIN 35701293
TIN 2020356448
Numer VAT SK2020356448
Data utworzenia 24 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PromoPrint
Narcisová 1
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 262 189 €
Zysk 6 164 €
Dane kontaktowe
E-mail promoprint@promoprint.sk
witryna internetowa http://www.promoprint.sk
Telefon(y) +421243420357, +421243420356
Nr(y) faksu 0243422292
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 -4,864
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 -931
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) -931
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ -931
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 -3,837
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) -14,540
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) -14,722
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -14,722
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 295
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -113
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 10,703
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,654
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,049
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) -96
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) -96
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 -4,864
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,164
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,164
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 -11,028
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) -15
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) -15
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) -10,721
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) -13,205
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -13,205
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) -3,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 26
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,601
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,857
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 -292
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) -292
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 262,189
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 262,189
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 17,666
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 244,522
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 251,024
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 12,787
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 40,616
D. Usług (účtová grupa 51) 94,840
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 91,420
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 64,057
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 22,545
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,818
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 171
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 931
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 931
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,259
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 11,165
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 113,945
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,651
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,940
2. Pozostałe koszty (562A) 1,940
O. Walutowe straty (563) 136
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 575
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,651
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 8,514
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,350
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,350
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,164
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35701293 TIN: 2020356448 Numer VAT: SK2020356448
 • Zarejestrowana siedziba: PromoPrint, Narcisová 1, 82101, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 październik 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Martina Walter Rovnikova 6 Bratislava 821 02 23.05.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Martina Walter 1 660 € (25%) Rovnikova 6 Bratislava 821 02
  Ing. Marián Gunda 4 980 € (75%) Bratislava 811 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.01.2010Noví spoločníci:
   Martina Walter Rovnikova 6 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Martina Walter Rovnikova 6 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 23.05.2002
   25.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Martina Jakabová Rumančeková 52 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martina Jakabová Rumančeková 52 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 23.05.2002
   17.10.2007Noví spoločníci:
   Martina Jakabová Rumančeková 52 Bratislava 821 01
   16.10.2007Zrušeny spoločníci:
   Roman Čičák Ivana Bukovčana 14 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Čičák Ivana Bukovčana 14 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 24.10.1996
   15.09.2004Nové sidlo:
   Narcisová 1 Bratislava 821 01
   14.09.2004Zrušené sidlo:
   Vígľašská 1 Bratislava 851 07
   05.06.2002Nové obchodné meno:
   PromoPrint, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Gunda V Záhradách 1 Bratislava 811 02
   Roman Čičák Ivana Bukovčana 14 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Čičák Ivana Bukovčana 14 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 24.10.1996
   Martina Jakabová Rumančeková 52 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 23.05.2002
   04.06.2002Zrušené obchodné meno:
   SORIA PRINT s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Roman Čičák Ivana Bukovčana 14 Bratislava 841 07
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava 841 06
   Martin Piecka Tranovského 14 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Čičák Ivana Bukovčana 14 Bratislava 841 07
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava 841 06
   Martin Piecka Tranovského 14 Bratislava 841 02
   07.09.1999Noví spoločníci:
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava 841 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava 841 06
   06.09.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Kasper Šancová 25 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Kasper Šancová 25 Bratislava 831 04
   24.02.1999Noví spoločníci:
   Roman Čičák Ivana Bukovčana 14 Bratislava 841 07
   Ing. Ján Kasper Šancová 25 Bratislava 831 04
   Martin Piecka Tranovského 14 Bratislava 841 02
   23.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Roman Čičák Ivana Bukovčana 14 Bratislava 841 07
   Ing. Ján Kasper Šancová 25 Bratislava 831 04
   Martin Piecka Tranovského 14 Bratislava 841 02
   24.10.1996Nové obchodné meno:
   SORIA PRINT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vígľašská 1 Bratislava 851 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklamná činnosť
   vydavateľská činnosť s výnimkou remeselných živností uvedených v prílohe 1 živnostenského zákona
   sieťotlač, gumotlač, chemigrafia, stereotypia, galvanoplastika, ofsetová tlač
   Noví spoločníci:
   Roman Čičák Ivana Bukovčana 14 Bratislava 841 07
   Ing. Ján Kasper Šancová 25 Bratislava 831 04
   Martin Piecka Tranovského 14 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Čičák Ivana Bukovčana 14 Bratislava 841 07
   Ing. Ján Kasper Šancová 25 Bratislava 831 04
   Martin Piecka Tranovského 14 Bratislava 841 02