Utwórz fakturę

APTIN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.04.2016
Basic information
Nazwa firmy APTIN
Stan W likwidacji
PIN 35701307
TIN 2020927755
Data utworzenia 25 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba APTIN
Ružová dolina 10
82477
Bratislava
Financial information
Zysk -80 €
Date of updating data: 27.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,895
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,895
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,895
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,895
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,895
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,335
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -4,224
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -4,224
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -80
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 560
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 560
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 560
Date of updating data: 27.04.2016
Income and expenses 2014
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 80
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 80
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -80
Date of updating data: 27.04.2016
Files
4326170.tif
Date of updating data: 27.04.2016