Utwórz fakturę

KUBER - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KUBER
PIN 35701358
TIN 2020331863
Numer VAT SK2020331863
Data utworzenia 25 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KUBER
Galvaniho 12
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 85 147 €
Zysk 3 476 €
Kapitał 172 897 €
Kapitał własny 24 433 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421243412729
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 128,524
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 128,126
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 91,189
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 70,417
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 22,867
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 47,035
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 198,941
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 27,909
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,772
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,772
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 16,997
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,476
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 171,032
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 171,024
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,113
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 193
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,008
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 165,710
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 8
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 85,147
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 85,146
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 77,764
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,022
C. Usług (účtová grupa 51) 65,543
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 1,597
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,602
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 7,383
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 10,581
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 2
X. Interesu dochód (662) 1
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 2,928
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,928
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -2,926
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 4,457
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 981
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 3,476
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015