Utwórz fakturę

CONTEC PLUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CONTEC PLUS
PIN 35701374
TIN 2020349056
Numer VAT SK2020349056
Data utworzenia 25 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CONTEC PLUS
Staviteľská 3
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 061 616 €
Zysk 33 856 €
Kapitał 297 237 €
Kapitał własny 81 271 €
Dane kontaktowe
E-mail contec@contec.sk
witryna internetowa http://www.contec.sk
Telefon(y) +421244871336, +421244871976
Telefon(y) kom. +421903404514
Nr(y) faksu 0244871976
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 273,466
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 34,855
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 34,855
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 34,855
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 236,182
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 130,675
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 130,660
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 15
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 220
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 220
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 67,678
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 67,575
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 67,575
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 103
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 37,609
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 10,416
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 27,193
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,429
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,429
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 273,466
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 97,627
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 56,467
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 56,467
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 33,856
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 175,839
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 20,137
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 7,926
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 7,926
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,748
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 8,463
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 154,690
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 100,750
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 100,750
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 37,607
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,302
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 745
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,163
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,123
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 954
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 954
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 58
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,062,598
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,061,616
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,058,728
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,883
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,010,406
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 713,990
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 37,787
D. Usług (účtová grupa 51) 184,813
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 50,207
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 34,536
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 12,149
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,522
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,956
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 15,998
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 15,998
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 800
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,855
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 51,210
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 122,138
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 982
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 202
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 202
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 780
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,518
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,329
2. Pozostałe koszty (562A) 2,329
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,189
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,536
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 43,674
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 9,818
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 9,818
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 33,856
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35701374 TIN: 2020349056 Numer VAT: SK2020349056
 • Zarejestrowana siedziba: CONTEC PLUS, Staviteľská 3, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 25 październik 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Juraj Cachovan Romanova 4/2446 Bratislava 851 02 17.04.2004
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Juraj Cachovan 4 648 € (70%) Romanova 4/2446 Bratislava 851 02
  Roman Neumahr 996 € (15%) Bratislava 841 02
  Martin Jaščur 996 € (15%) Ožvoldíkova 6 Bratislava 841 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.10.2009Noví spoločníci:
   Roman Neumahr Saratovská 8 Bratislava 841 02
   Martin Jaščur Ožvoldíkova 6 Bratislava 841 02
   23.11.2007Zrušeny spoločníci:
   Tomáš Špička Robotnícka 8/3116 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tomáš Špička Robotnícka 8/3116 Bratislava 831 03
   01.01.2007Nové sidlo:
   Staviteľská 3 Bratislava 831 04
   31.12.2006Zrušené sidlo:
   Staviteľská 3 Bratislava 831 04
   21.10.2006Nové sidlo:
   Staviteľská 3 Bratislava 831 04
   20.10.2006Zrušené sidlo:
   Botanická 9 Bratislava 841 04
   17.04.2004Noví spoločníci:
   Juraj Cachovan Romanova 4/2446 Bratislava 851 02
   Tomáš Špička Robotnícka 8/3116 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Cachovan Romanova 4/2446 Bratislava 851 02
   Tomáš Špička Robotnícka 8/3116 Bratislava 831 03
   16.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Juraj Cachovan kpt. Rašu 9 Bratislava
   Tomáš Špička Vajnorská 60 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Cachovan kpt. Rašu 9 Bratislava
   Tomáš Špička Vajnorská 60 Bratislava
   23.05.2000Noví spoločníci:
   Juraj Cachovan kpt. Rašu 9 Bratislava
   Tomáš Špička Vajnorská 60 Bratislava
   22.05.2000Noví spoločníci:
   Tomáš Špička Vajnorská 60 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Tomáš Špička Vajnorská 60 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Cachovan kpt. Rašu 9 Bratislava
   Tomáš Špička Vajnorská 60 Bratislava
   21.05.2000Zrušeny spoločníci:
   Tomáš Špička Haanova 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tomáš Špička Haanova 19 Bratislava
   25.10.1996Nové obchodné meno:
   CONTEC PLUS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Botanická 9 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Juraj Cachovan kpt. Rašu 9 Bratislava
   Tomáš Špička Haanova 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Cachovan kpt. Rašu 9 Bratislava
   Tomáš Špička Haanova 19 Bratislava