Utwórz fakturę

PH REAL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PH REAL
PIN 35701579
TIN 2020311414
Numer VAT SK2020311414
Data utworzenia 29 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PH REAL
Haydnova 19
81102
Bratislava
Financial information
Zysk -2 100 €
Kapitał 30 723 €
Kapitał własny -62 595 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0254791983
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 30,880
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 500
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 380
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 30,880
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -64,695
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 121
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -69,355
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,100
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 95,575
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 81
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 94,494
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,894
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 945
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 89,655
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 1,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 967
C. Usług (účtová grupa 51) 962
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -967
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -962
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 173
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 173
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -173
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -1,140
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -2,100
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015