Utwórz fakturę

DAMON - TRADE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DAMON - TRADE
PIN 35701668
TIN 2020356393
Numer VAT SK2020356393
Data utworzenia 30 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DAMON - TRADE
Pečnianska 25
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 012 856 €
Zysk 3 919 €
Kapitał 295 316 €
Kapitał własny 85 500 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0255410982, 0244372897
Telefon(y) kom. +421905237847
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 287,701
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 60,174
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 10,174
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 8,112
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,062
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 50,000
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 50,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 227,043
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 182,134
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 182,134
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 19,168
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 18,399
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18,399
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 501
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 268
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 25,741
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 18,308
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,433
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 484
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 484
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 287,701
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 89,419
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,195
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,195
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 3
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,280
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,280
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 49,022
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 49,022
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,919
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 198,282
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,442
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,442
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 193,051
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 178,021
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 42,090
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 135,931
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,114
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,085
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,831
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,789
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,789
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,007,588
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,012,856
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 153,497
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 2,058
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 852,033
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,267
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,005,553
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 131,194
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 634,830
D. Usług (účtová grupa 51) 125,698
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 103,948
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 73,606
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 25,842
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,500
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,581
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,000
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,000
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,353
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,949
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 7,303
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 115,866
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 506
O. Walutowe straty (563) 14
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 492
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -504
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,799
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,919
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35701668 TIN: 2020356393 Numer VAT: SK2020356393
 • Zarejestrowana siedziba: DAMON - TRADE, Pečnianska 25, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 październik 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Šabo Pečnianska 25 Bratislava 851 01 07.04.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Peter Šabo 23 236 € (70%) Pečnianska 25 Bratislava 851 01
  Ing. Richard Čuda 9 959 € (30%) Bratislava 851 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.08.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Šabo Pečnianska 25 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 07.04.1997
   05.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Šabo Pečnianska 25 Bratislava
   21.11.2003Noví spoločníci:
   Ing. Peter Šabo Pečnianska 25 Bratislava 851 01
   Ing. Richard Čuda Furdekova 14 Bratislava 851 03
   20.11.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Richard Čuda Furdekova 14 Bratislava 851 03
   Ing. Peter Šabo Pečnianska 25 Bratislava 851 01
   17.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Richard Čuda Furdekova 14 Bratislava 851 03
   Ing. Peter Šabo Pečnianska 25 Bratislava 851 01
   16.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Richard Čuda Furdekova 14 Bratislava 851 03
   Ing. Peter Šabo Pečnianska 25 Bratislava 851 01
   09.03.1998Noví spoločníci:
   Ing. Richard Čuda Furdekova 14 Bratislava 851 03
   Ing. Peter Šabo Pečnianska 25 Bratislava 851 01
   08.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Richard Čuda Furdekova 14 Bratislava 851 03
   Ing. Peter Šabo Pečnianska 25 Bratislava 851 01
   19.09.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Šabo Pečnianska 25 Bratislava
   18.09.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Živčák Partizánska 81 Nitra 949 11
   30.10.1996Nové obchodné meno:
   DAMON - TRADE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pečnianska 25 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   navrhovanie designu spotrebných výrobkov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja ďalšiemu prevádzkovateľovi živnosti (veľkoobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   reklamná a propagačná činnosť
   špeditérska činnosť bez dopravy
   prevádzkovanie skladov
   Noví spoločníci:
   Ing. Richard Čuda Furdekova 14 Bratislava 851 03
   Ing. Peter Šabo Pečnianska 25 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Živčák Partizánska 81 Nitra 949 11