Utwórz fakturę

SUSAN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SUSAN
PIN 35701749
TIN 2020924070
Data utworzenia 30 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SUSAN
Janka Kráľa 40
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 12 430 €
Zysk -1 613 €
Kapitał 17 722 €
Kapitał własny 13 664 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903447713
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 14,726
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 14,430
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 70
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 70
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 910
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 910
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 910
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13,450
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 12,072
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,378
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 296
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 296
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 14,726
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,374
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,842
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,842
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 4,506
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 6,921
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,415
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,613
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,352
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 650
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 650
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 889
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 148
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 148
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 163
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 98
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,813
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,813
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 12,430
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 12,430
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 12,430
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,397
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,560
D. Usług (účtová grupa 51) 4,836
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,015
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 3,391
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,193
4. Koszty społeczne (527, 528) 431
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 474
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 512
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -967
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 5,034
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 166
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 166
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -166
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,133
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,613
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4298759.tif
Date of updating data: 25.06.2015