Utwórz fakturę

ABC taxi - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.06.2016
Basic information
Nazwa firmy ABC taxi
PIN 35701773
TIN 2020324647
Data utworzenia 30 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ABC taxi
Pobrežná 41
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 43 711 €
Zysk 859 €
Dane kontaktowe
E-mail dispecing@abc-taxi.sk
witryna internetowa http://www.abc-taxi.sk
Telefon(y) kom. +421903646179
Nr(y) faksu 0253419191
Date of updating data: 24.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 10,000
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 10,000
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 43,697
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 14,721
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,063
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 20,913
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 53,697
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 43,300
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,672
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,672
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 667
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 35,102
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 859
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 10,397
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 226
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 6,423
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,240
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,613
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 570
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,678
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 70
Date of updating data: 24.06.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 43,711
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 173
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 42,413
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,125
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 42,225
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 173
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,485
C. Usług (účtová grupa 51) 15,174
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 21,818
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 31
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,544
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 1,486
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 24,754
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 89
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 89
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -89
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 1,397
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 538
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 859
Date of updating data: 24.06.2016