Utwórz fakturę

íver - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy íver
PIN 35701803
TIN 2020331995
Numer VAT SK2020331995
Data utworzenia 31 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba íver
Mierová 26
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 11 120 €
Zysk 1 124 €
Kapitał 27 007 €
Kapitał własny 25 589 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 0
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 0
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 28,877
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 840
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 27,596
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 441
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 28,877
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 26,713
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 18,950
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,124
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,164
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,739
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,739
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 425
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 11,120
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 11,120
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 8,458
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,049
C. Usług (účtová grupa 51) 1,370
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,039
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 2,662
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 6,701
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 0
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 82
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 82
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -82
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 2,580
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,456
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,124
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015