Utwórz fakturę

FAVART - UNITEAM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FAVART - UNITEAM
PIN 35701897
TIN 2020341070
Numer VAT SK2020341070
Data utworzenia 30 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FAVART - UNITEAM
Drieňová 24
82103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 520 €
Zysk -580 €
Kapitał 253 817 €
Kapitał własny -637 271 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243331020
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 251,071
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 251,071
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,476
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,461
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 252,547
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 162,149
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 800,000
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -644,575
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -580
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 90,398
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 22,646
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 16,836
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,850
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 67,752
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 3,520
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,520
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 81
C. Usług (účtová grupa 51) 79
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 3,439
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -79
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 3,059
M. Koszty oprocentowania (562) 2,987
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 72
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -3,059
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 380
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -580
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015