Utwórz fakturę

SES Energoprojekt - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SES Energoprojekt
PIN 35701951
TIN 2020327606
Numer VAT SK2020327606
Data utworzenia 31 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SES Energoprojekt
Gajova 4
81109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 313 429 €
Zysk -92 469 €
Kapitał 482 977 €
Kapitał własny 190 163 €
Dane kontaktowe
E-mail posta@energoprojekt.sk
witryna internetowa http://www.energoprojekt.sk
Telefon(y) +421243413292
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 216,123
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 215,113
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 74,817
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 74,817
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 135,250
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 124,632
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 124,632
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 10,618
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,046
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,183
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,863
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,010
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,010
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 216,123
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 97,720
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 57,121
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 57,121
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 26,555
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 5,712
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 5,712
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 100,801
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 100,801
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -92,469
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 116,431
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 6,204
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 6,204
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 103,060
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 43,980
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 43,980
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 28,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 21,775
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,154
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,151
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,167
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 7,167
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,972
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 1,972
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 305,499
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 313,429
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 301,854
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 3,645
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 350
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,580
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 398,239
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,487
D. Usług (účtová grupa 51) 137,627
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 243,110
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 175,612
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 61,493
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,005
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 545
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,470
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -84,810
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 161,385
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 557
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 556
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,256
O. Walutowe straty (563) 6,976
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 280
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,699
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -91,509
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -92,469
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35701951 TIN: 2020327606 Numer VAT: SK2020327606
 • Zarejestrowana siedziba: SES Energoprojekt, Gajova 4, 81109, Bratislava
 • Data utworzenia: 31 październik 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Koloman Prónay Lehockého 4 Bratislava 811 05 19.05.1997
  Martin Paštika Karolíny Světlé 581 Vimperk 385 01 Česká republika 01.06.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Koloman Prónay 3 500 € (6.1%) Lehockého 4 Bratislava 811 05
  Jozef Čulen 3 500 € (6.1%) Bratislava 811 03
  Ivica Ondrušová 3 500 € (6.1%) Hanulova 9 Bratislava 841 01
  Milan Sofka 3 500 € (6.1%) Plavecký Štvrtok 900 68
  Pavol Synak 3 500 € (6.1%) Bratislava 851 01
  Zdeněk Mynař 3 500 € (6.1%) Legionárska 3 Bratislava 831 04
  SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. 29 120 € (51%) Továrenská 210 Tlmače 935 21
  Vlastimil Sigmund 3 500 € (6.1%) Bratislava 811 09
  Ing. Rastislav Jokel 1 750 € (3.1%) Bratislava 831 04
  Ing.Arch. Viera Joklová 1 750 € (3.1%) Bratislava 841 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.12.2011Nové sidlo:
   Gajova 4 Bratislava 811 09
   22.12.2011Zrušené sidlo:
   Čulenova 5 Bratislava 811 09
   14.05.2010Nové predmety činnosti:
   posudzovanie vplyvov na životné prostredie
   12.03.2010Nové sidlo:
   Čulenova 5 Bratislava 811 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Jokel Vajnorská 1356/52 Bratislava 831 04
   Ing.Arch. Viera Joklová Bakošova 2099/24 Bratislava 841 03
   11.03.2010Zrušené sidlo:
   Tomášikova 32 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Rastislav Jokel Bakošova 24 Bratislava 841 03
   01.09.2007Nový štatutárny orgán:
   Martin Paštika Karolíny Světlé 581 Vimperk 385 01 Česká republika Vznik funkcie: 01.06.2007
   31.08.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Ižold 29. augusta Levice 934 01 Vznik funkcie: 30.04.1998
   21.11.2006Noví spoločníci:
   Vlastimil Sigmund Grösslingova 20 Bratislava 811 09
   20.11.2006Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Jediný Vážska 21 Bratislava 821 07
   13.05.2005Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Koloman Prónay Lehockého 4 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 19.05.1997
   12.05.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Bobok Dlhá 46 Tlmače 935 21 Vznik funkcie: 30.04.1998
   Ing. Vladimír Haško , CSc Lipová 13 Tlmače 935 21 Vznik funkcie: 30.04.1998
   Rastislav Jokel Bakošova 24 Bratislava 841 03
   Koloman Prónay Lehockého 4 Bratislava 811 05
   20.05.2003Nové obchodné meno:
   SES Energoprojekt, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. IČO: 31 411 690 Továrenská 210 Tlmače 935 21
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Bobok Dlhá 46 Tlmače 935 21 Vznik funkcie: 30.04.1998
   Ing. Vladimír Haško , CSc Lipová 13 Tlmače 935 21 Vznik funkcie: 30.04.1998
   Ing. Štefan Ižold 29. augusta Levice 934 01 Vznik funkcie: 30.04.1998
   19.05.2003Zrušené obchodné meno:
   ENERGOPROJEKT spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ladislav Jediný Vážska 21 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 30.04.1998
   11.11.1997Nové sidlo:
   Tomášikova 32 Bratislava 821 01
   10.11.1997Zrušené sidlo:
   Niťová 3 Bratislava 821 08
   19.05.1997Nové predmety činnosti:
   projektovanie stavieb - technologické zariadenia stavieb, energetické zariadenia a siete
   projektovanie stavieb - pozemné stavby
   Noví spoločníci:
   Jozef Čulen Myjavská 6 Bratislava 811 03
   Ivica Ondrušová Hanulova 9 Bratislava 841 01
   Koloman Prónay Lehockého 4 Bratislava 811 05
   Milan Sofka 463 Plavecký Štvrtok 900 68
   Pavol Synak Iljušinova 10 Bratislava 851 01
   Zdeněk Mynař Legionárska 3 Bratislava 831 04
   Ladislav Jediný Vážska 21 Bratislava 821 07
   Rastislav Jokel Bakošova 24 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Jediný Vážska 21 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 30.04.1998
   Rastislav Jokel Bakošova 24 Bratislava 841 03
   Koloman Prónay Lehockého 4 Bratislava 811 05
   18.05.1997Zrušeny spoločníci:
   Pavol Fellegi Zúbekova 5 Bratislava 841 01
   Jela Fellegiová Zúbekova 5 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Fellegi Zúbekova 5 Bratislava 841 01
   Jela Fellegiová Zúbekova 5 Bratislava 841 01
   31.10.1996Nové obchodné meno:
   ENERGOPROJEKT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Niťová 3 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   odborné pomoci, štúdie, analýzy v oblasti energetiky
   poradenská činnosť v oblasti energetiky
   obstarávateľská činnosť v investičnej výstavbe
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Pavol Fellegi Zúbekova 5 Bratislava 841 01
   Jela Fellegiová Zúbekova 5 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol Fellegi Zúbekova 5 Bratislava 841 01
   Jela Fellegiová Zúbekova 5 Bratislava 841 01