Utwórz fakturę

PRESSBURG CENTRUM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PRESSBURG CENTRUM
Stan W likwidacji
PIN 35702079
TIN 2020311480
Data utworzenia 01 listopad 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba PRESSBURG CENTRUM
Dvořákovo nábrežie 8
81102
Bratislava
Financial information
Zysk -612 €
Kapitał 2 106 €
Kapitał własny -2 713 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,397
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,397
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,396
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 131
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,265
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,397
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,136
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,200
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,200
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 9,959
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,640
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,640
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 207,104
2. Inne fundusze (427, 42X) 207,104
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -259,427
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,280
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -260,707
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -612
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,533
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,533
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,374
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,374
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 635
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 375
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 149
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 -231
D. Usług (účtová grupa 51) 5,838
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,263
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 3,996
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,267
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 218
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -11,550
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 231
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -5,838
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 843
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 843
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -843
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -612
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -612
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4255343.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35702079 TIN: 2020311480
 • Zarejestrowana siedziba: PRESSBURG CENTRUM, Dvořákovo nábrežie 8, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 listopad 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Gabriela Šillová predseda Blagoevova 2673/2 Bratislava 851 04 27.11.2014
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.12.2014Nový štatutárny orgán:
   Gabriela Šillová - predseda predstavenstva Blagoevova 2673/2 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 27.11.2014
   01.12.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Veronika Lapuníková - predseda predstavenstva Pod Hájom 1091/72-79 Dubnica nad Váhom 018 41 Vznik funkcie: 23.11.2011
   17.01.2013Nové obchodné meno:
   PRESSBURG CENTRUM, a.s., v likvidácii
   16.01.2013Zrušené obchodné meno:
   PRESSBURG CENTRUM, a.s.
   02.12.2011Nový štatutárny orgán:
   Veronika Lapuníková - predseda predstavenstva Pod Hájom 1091/72-79 Dubnica nad Váhom 018 41 Vznik funkcie: 23.11.2011
   01.12.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Giertlová - predseda predstavenstva Uhrova 3000/16 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 30.09.2011
   18.10.2011Nové sidlo:
   Dvořákovo nábrežie 8 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Katarína Giertlová - predseda predstavenstva Uhrova 3000/16 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 30.09.2011
   17.10.2011Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Giertlová - predseda Uhrova 3000/16 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 23.12.2005
   15.12.2006Nové sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 841 04
   14.12.2006Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 819 02
   19.09.2006Nový štatutárny orgán:
   Katarína Giertlová - predseda Uhrova 3000/16 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 23.12.2005
   18.09.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Kokindová - predseda Uhrova 3000/16 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 23.12.2005
   13.01.2006Nový štatutárny orgán:
   Katarína Kokindová - predseda Uhrova 3000/16 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 23.12.2005
   12.01.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Mlynárik - predseda Studenohorská 15 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 31.10.2003
   04.11.2003Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Marián Mlynárik - predseda Studenohorská 15 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 31.10.2003
   03.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   RSDr.R Pavol Dinka Koprivnicka 28 Bratislava 841 01 Skončenie funkcie: 31.10.2003
   Ing. Alexander Grman Grösslingova 30 Bratislava 811 09 Skončenie funkcie: 31.10.2003
   JUDr. Jozef Grman Mamateyova 10 Bratislava 851 04 Skončenie funkcie: 31.10.2003
   Ing. Peter Hoták Osuského 1647/22 Bratislava 851 03 Skončenie funkcie: 31.10.2003
   Ing. Gabriela Salomonová Palisády 14 Bratislava 811 06 Skončenie funkcie: 31.10.2003
   11.11.2002Nové obchodné meno:
   PRESSBURG CENTRUM, a.s.
   10.11.2002Zrušené obchodné meno:
   SLOVAKOPRESS, a.s.
   28.08.2001Nové predmety činnosti:
   požičiavanie a prenájom prístrojov, mechanizmov a motorových vozidiel
   faktoring a forfaiting
   organizovanie a sprostredkovanie kultúrnych podujatí
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom priestorov a poskytovanie služieb s nimi spojených
   27.08.2001Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom priestorov budovy Pribinova 25, Bratislava
   12.02.2001Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   RSDr.R Pavol Dinka Koprivnicka 28 Bratislava 841 01 Skončenie funkcie: 31.10.2003
   11.02.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Jozef Pochaba Roľnícka 337 Bratislava 831 07
   26.05.1999Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Jozef Grman Mamateyova 10 Bratislava 851 04 Skončenie funkcie: 31.10.2003
   25.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Dušan Halgaš Na hlinách 34 Trnava 917 01
   11.11.1997Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Alexander Grman Grösslingova 30 Bratislava 811 09 Skončenie funkcie: 31.10.2003
   Ing. Dušan Halgaš Na hlinách 34 Trnava 917 01
   Ing. Peter Hoták Osuského 1647/22 Bratislava 851 03 Skončenie funkcie: 31.10.2003
   Jozef Pochaba Roľnícka 337 Bratislava 831 07
   Ing. Gabriela Salomonová Palisády 14 Bratislava 811 06 Skončenie funkcie: 31.10.2003
   10.11.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Peter Bulák Toryská 5 Bratislava 821 07
   Mgr. Miroslav Cibulka Mariánska 34/A Stupava 900 31
   RSDr. Pavol Dinka Koprivnická 28 Bratislava 841 01
   Michal Godár Jégeho 3 Bratislava 821 08
   Ing. Ladislav Hudec Holičská 12 Bratislava 851 05
   JUDr. Vladimír Ondruš Kukučínova 16 Bratislava 831 03
   Ing. Gabriela Salomonová Vranovská 65 Bratislava 851 02
   31.10.1996Nové obchodné meno:
   SLOVAKOPRESS, a.s.
   Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 819 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská a nakladateľská činnosť
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť
   prevádzkovanie parkoviska a garáží
   reklamná, inzertná a konferenčná činnosť
   poskytovanie služieb spojených s prenájmom priestorov
   prenájom priestorov budovy Pribinova 25, Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Peter Bulák Toryská 5 Bratislava 821 07
   Mgr. Miroslav Cibulka Mariánska 34/A Stupava 900 31
   RSDr. Pavol Dinka Koprivnická 28 Bratislava 841 01
   Michal Godár Jégeho 3 Bratislava 821 08
   Ing. Ladislav Hudec Holičská 12 Bratislava 851 05
   JUDr. Vladimír Ondruš Kukučínova 16 Bratislava 831 03
   Ing. Gabriela Salomonová Vranovská 65 Bratislava 851 02