Utwórz fakturę

JPK Integral - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy JPK Integral
PIN 35702109
TIN 2020331940
Numer VAT SK2020331940
Data utworzenia 04 listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba JPK Integral
Jablonové 497
90054
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 129 059 €
Zysk -36 402 €
Kapitał 93 231 €
Kapitał własny -44 345 €
Dane kontaktowe
E-mail jpk.integral@gmail.com
Telefon(y) 0347787312, 0905650016
Telefon(y) kom. 0905538235, 0905650016, 0905778336, 0907893936
Nr(y) faksu 0347787312
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 28,450
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 28,450
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 18,442
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 62,643
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 7,463
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 375
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,279
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 91,093
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -29,209
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 554
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -36,402
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 120,302
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 112,715
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,369
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,685
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,535
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 100,126
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,109
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6,478
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 129,059
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 51,134
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 38,794
IV. Aktywacji (účtová grupa 62) 39,104
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 163,346
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 42,322
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 51,237
C. Usług (účtová grupa 51) 30,893
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 28,588
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,109
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 6,951
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,246
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -34,287
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 4,580
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,156
M. Koszty oprocentowania (562) 706
N. Walutowe straty (563) 1
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 449
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,155
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -35,442
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -36,402
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015