Utwórz fakturę

EURO BDM PRODUKCIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EURO BDM PRODUKCIA
PIN 35702150
TIN 2020824179
Data utworzenia 05 listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EURO BDM PRODUKCIA
Topoľčianska 33
85105
Bratislava
Financial information
Zysk -61 €
Kapitał 5 649 €
Kapitał własny 5 649 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,589
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,306
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 5,589
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,589
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -989
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -61
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 61
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 61
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -61
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -61
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -61
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4249266.tif
Date of updating data: 25.06.2015