Utwórz fakturę

KP-PARTNER - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.11.2015
Basic information
Nazwa firmy KP-PARTNER
Stan Zniszczono
PIN 35702222
TIN 2020349177
Numer VAT SK2020349177
Data utworzenia 06 listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KP-PARTNER
Drobného 5
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 168 481 €
Zysk 7 094 €
Kapitał 382 088 €
Kapitał własny 54 198 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244257888
Telefon(y) kom. +421903463473
Date of updating data: 23.11.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 228,184
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 14,794
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 14,794
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 14,794
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 213,390
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 212,303
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 66,301
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 66,301
2. Wartość netto kontraktu (316A) 129,502
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 16,500
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,087
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,076
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 11
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 228,184
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 61,292
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 46,895
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 46,895
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,094
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 166,688
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 531
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 531
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 18,198
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 91,318
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 88,084
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 88,084
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 773
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 734
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 277
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,450
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 52,641
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 4,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 204
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 204
Date of updating data: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 168,216
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 168,481
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 168,216
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 265
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 147,551
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 24,923
D. Usług (účtová grupa 51) 105,541
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 15,218
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 11,663
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,555
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 12
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,138
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,138
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 719
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 20,930
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 37,752
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 512
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 512
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 12,160
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 10,985
2. Pozostałe koszty (562A) 10,985
O. Walutowe straty (563) 25
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,150
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -11,648
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 9,282
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,188
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,188
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 7,094
Date of updating data: 23.11.2015
Date of updating data: 23.11.2015
 • PIN :35702222 TIN: 2020349177 Numer VAT: SK2020349177
 • Zarejestrowana siedziba: KP-PARTNER, Drobného 5, 84101, Bratislava
 • Data utworzenia: 06 listopad 1996
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.11.2015Zrušené obchodné meno:
   KP-PARTNER, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Drobného 5 Bratislava 841 01
   06.11.1996Nové obchodné meno:
   KP-PARTNER, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Drobného 5 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným