Utwórz fakturę

TIBCO Slovensko - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TIBCO Slovensko
PIN 35702249
TIN 2020327408
Numer VAT SK2020327408
Data utworzenia 05 listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TIBCO Slovensko
Čajakova 18
81105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 854 586 €
Zysk 85 660 €
Kapitał 979 959 €
Kapitał własny 197 935 €
Dane kontaktowe
E-mail jburianova@tibco.sk
Telefon(y) 0257203001, 0257203003
Nr(y) faksu 0257203009
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 706,947
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 13,054
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 13,054
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 6,380
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 6,674
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 686,360
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 22
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 22
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 605,247
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 547,509
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 547,509
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 51,743
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 5,995
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 81,091
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,348
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 77,743
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 7,533
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 7,533
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 706,947
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 148,281
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 56,928
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 56,928
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 5,693
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 5,693
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 85,660
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 558,666
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 602
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 517
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 85
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 526,646
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 40,732
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 40,732
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 360,098
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 53,875
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 38,433
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 33,498
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 31,418
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 31,418
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,851,293
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,854,586
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,851,293
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,793
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,714,091
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 24,363
D. Usług (účtová grupa 51) 676,933
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 997,233
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 698,779
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 284,108
4. Koszty społeczne (527, 528) 14,346
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 522
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,051
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,051
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,989
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 140,495
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,149,997
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 68
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 21
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 21
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 47
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,696
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,251
2. Pozostałe koszty (562A) 4,251
O. Walutowe straty (563) 467
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 978
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,628
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 134,867
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 49,207
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 49,233
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -26
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 85,660
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35702249 TIN: 2020327408 Numer VAT: SK2020327408
 • Zarejestrowana siedziba: TIBCO Slovensko, Čajakova 18, 81105, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 listopad 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Thierry Perquier Rue des Trianons 18 Rueil Malmaison 925 00 Francúzska republika 10.10.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  TIBCO 56 928 € (100%) Saint Aignan De Grand Lieu 44 860 Francúzska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.11.2014Nový štatutárny orgán:
   Thierry Perquier Rue des Trianons 18 Rueil Malmaison 925 00 Francúzska republika Vznik funkcie: 10.10.2014
   10.11.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Paul Terpereau La Noe 14 Saint Mars de Coutais 446 80 Francúzsko Vznik funkcie: 01.01.2010
   10.12.2012Zrušeny spoločníci:
   ZOELLY S.A. Boulevard Joseph II 2a Luxembourg L-1840 Luxembursko
   14.02.2012Nové sidlo:
   Čajakova 18 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   TIBCO Le Bois Cholet Saint Aignan De Grand Lieu 44 860 Francúzska republika
   13.02.2012Zrušené sidlo:
   Dunajská 35 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   TIBCO, société par actions simplifiée Le Bois Cholet Saint Aignan De Grand Lieu 44 860 Francúzska republika
   08.12.2010Noví spoločníci:
   ZOELLY S.A. Boulevard Joseph II 2a Luxembourg L-1840 Luxembursko
   07.12.2010Zrušeny spoločníci:
   Zoëlly Investment B.V. rue Lamoriciere 18 Nantes 441 00 Francúzska republika
   05.02.2010Nový štatutárny orgán:
   Paul Terpereau La Noe 14 Saint Mars de Coutais 446 80 Francúzsko Vznik funkcie: 01.01.2010
   04.02.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Diego Jiménez Rue Grandes Vignes 4 Clisson 441 90 Francúzsko Vznik funkcie: 10.01.2006
   26.06.2009Noví spoločníci:
   TIBCO, société par actions simplifiée Le Bois Cholet Saint Aignan De Grand Lieu 44 860 Francúzska republika
   Zoëlly Investment B.V. rue Lamoriciere 18 Nantes 441 00 Francúzska republika
   25.06.2009Zrušeny spoločníci:
   Télécommunication Informatique et Bureatique Communicante de l´Ouest /T.I.B.C.O./, akciová spoločnosť Le Bois Cholet Saint-aignan-de-grand-lieu Francúzska republika
   Zoëlly Investment B.V. Locatellikade 1 Amsterdam 1076AZ Holandsko
   24.04.2008Zrušeny predmety činnosti:
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   20.12.2006Nový štatutárny orgán:
   Diego Jiménez Rue Grandes Vignes 4 Clisson 441 90 Francúzsko Vznik funkcie: 10.01.2006
   19.12.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Diego Jiménez Rue de l´Ocean 31 Pornic 442 10 Francúzsko Vznik funkcie: 10.01.2006
   20.01.2006Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení
   nákup, predaj a prenájom telekomunikačných zariadení
   školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   konzultačná činnosť v oblasti automatizovaného spracovania dát, prenosu informácií, informatiky a software
   prieskum trhu
   organizovanie a usporadúvanie školení v oblasti prevádzkovania a údržby telekomunikačných zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   Diego Jiménez Rue de l´Ocean 31 Pornic 442 10 Francúzsko Vznik funkcie: 10.01.2006
   19.01.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Letašiová Muzejná 4 Bratislava
   26.01.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Letašiová Muzejná 4 Bratislava
   25.01.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Diégo Jimenez Hálkova 727/5 Bratislava
   12.10.1999Noví spoločníci:
   Télécommunication Informatique et Bureatique Communicante de l´Ouest /T.I.B.C.O./, akciová spoločnosť Le Bois Cholet Saint-aignan-de-grand-lieu Francúzska republika
   Zoëlly Investment B.V. Locatellikade 1 Amsterdam 1076AZ Holandsko
   11.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Telecommunication Informatique et Bureatique de L Ouest /T.I.B.C.O./, akciová spoločnosť Le Bois Cholet Saint-aignan-de-grand-lieu Francúzska republika
   22.09.1998Nové sidlo:
   Dunajská 35 Bratislava 811 08
   21.09.1998Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 36 Bratislava 821 08
   09.07.1997Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre vyššie uvedené stavby
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   Nový štatutárny orgán:
   Diégo Jimenez Hálkova 727/5 Bratislava
   08.07.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Brecková Kutuzova 10 Michalovce 071 01
   05.11.1996Nové obchodné meno:
   TIBCO Slovensko, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 36 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   poradenská a konzultačná činnosť
   sprostredkovanie obchodu
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Telecommunication Informatique et Bureatique de L Ouest /T.I.B.C.O./, akciová spoločnosť Le Bois Cholet Saint-aignan-de-grand-lieu Francúzska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Katarína Brecková Kutuzova 10 Michalovce 071 01