Utwórz fakturę

REDEZ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy REDEZ
PIN 35702281
TIN 2020953605
Numer VAT SK2020953605
Data utworzenia 06 listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba REDEZ
Plavecký Štvrtok 712
90068
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 28 305 €
Zysk 15 085 €
Kapitał 18 835 €
Kapitał własny -1 395 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0347793656
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 22,069
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 305
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 305
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 305
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 21,462
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 199
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 199
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 14,734
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 14,734
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,734
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,529
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 111
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 6,418
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 302
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 302
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 22,069
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,689
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 39,833
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 39,833
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -41,893
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -41,893
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 15,085
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,380
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 191
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 191
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 191
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 8,039
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 100
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 100
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,802
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,137
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 150
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 150
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 28,305
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 28,305
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 28,305
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,188
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 872
D. Usług (účtová grupa 51) 10,166
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 466
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 683
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 16,117
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 17,267
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 72
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 72
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -72
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 16,045
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 15,085
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35702281 TIN: 2020953605 Numer VAT: SK2020953605
 • Zarejestrowana siedziba: REDEZ, Plavecký Štvrtok 712, 90068, Bratislava
 • Data utworzenia: 06 listopad 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Marta Belošičová 93 Plavecký Štvrtok 900 68 03.02.1997
  Ing. Peter Hrinko Moldavská 7 Košice 17.06.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Peter Hrinko 39 833 € (100%) Moldavská 7 Košice
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.01.2001Nové predmety činnosti:
   prenájom hmotného a nehmotného majetku
   17.06.1998Nové sidlo:
   712 Plavecký Štvrtok 900 68
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Hrinko Moldavská 7 Košice
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Hrinko Moldavská 7 Košice
   16.06.1998Zrušené sidlo:
   Brančská 11 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Kováčik Handlovská 27 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Kováčik Handlovská 27 Bratislava
   25.11.1997Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Kováčik Handlovská 27 Bratislava
   24.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Kováčik Handlovská 27 Bratislava
   03.02.1997Nové sidlo:
   Brančská 11 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Kováčik Handlovská 27 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Marta Belošičová 93 Plavecký Štvrtok 900 68
   Ing. Vladimír Kováčik Handlovská 27 Bratislava
   02.02.1997Zrušené sidlo:
   Čajakova 26 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad lúčkami 45 Bratislava
   Mgr. Peter Kubík kpt. Rašu 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Henrich Dušek Tekovská 10 Levice 934 01
   06.11.1996Nové obchodné meno:
   REDEZ, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Čajakova 26 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a sprostredkovanie výkonu služieb
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb
   usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná činnosť
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad lúčkami 45 Bratislava
   Mgr. Peter Kubík kpt. Rašu 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Henrich Dušek Tekovská 10 Levice 934 01