Utwórz fakturę

NEONN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy NEONN
PIN 35702320
TIN 2020842109
Numer VAT SK2020842109
Data utworzenia 07 listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NEONN
Perecká 2964/4
93405
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 133 944 €
Zysk 3 089 €
Kapitał 80 336 €
Kapitał własny 31 874 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0908775104
Telefon(y) kom. 0902944600, 0908775104
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 6,133
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 6,133
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,133
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 86,918
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 20,000
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 245
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 66,586
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 93,051
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 34,962
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 13,278
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 13,278
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 1,328
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 17,267
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,089
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 58,089
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 337
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 57,518
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 54,578
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 676
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,915
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 349
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 234
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 133,944
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 133,943
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 129,346
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,733
C. Usług (účtová grupa 51) 109,740
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 12,947
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 296
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 4,330
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 300
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 4,598
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 22,470
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 2
X. Interesu dochód (662) 2
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 234
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 234
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -232
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 4,366
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,277
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 3,089
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35702320 TIN: 2020842109 Numer VAT: SK2020842109
 • Zarejestrowana siedziba: NEONN, Perecká 2964/4, 93405, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 listopad 1996
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.04.2007Nové obchodné meno:
   NEONN, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Perecká 2964/4 Levice 934 05
   Noví spoločníci:
   Mária Kráľová Perecká 2964/4 Levice 934 05
   Nový štatutárny orgán:
   Mária Kráľová - konateľ Perecká 2964/4 Levice 934 05 Vznik funkcie: 20.03.2007
   31.03.2007Zrušené obchodné meno:
   SLOVKLINIK s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Šulekova 60 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Ján Koller , CSc Rajecká 8 Bratislava 821 07
   MUDr. Ladislav Košťál Šulekova 60 Bratislava 811 03
   MUDr. Lýdia Smoleňová , CSc. Vazovová 11 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Ladislav Košťál Šulekova 60 Bratislava 811 03
   07.11.1996Nové obchodné meno:
   SLOVKLINIK s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šulekova 60 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   MUDr. Ján Koller , CSc Rajecká 8 Bratislava 821 07
   MUDr. Ladislav Košťál Šulekova 60 Bratislava 811 03
   MUDr. Lýdia Smoleňová , CSc. Vazovová 11 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Ladislav Košťál Šulekova 60 Bratislava 811 03