Utwórz fakturę

ACON professional - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ACON professional
PIN 35702354
TIN 2020331962
Numer VAT SK2020331962
Data utworzenia 08 listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ACON professional
Struková 12
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 15 310 €
Zysk 1 454 €
Kapitał 38 313 €
Kapitał własny 35 943 €
Dane kontaktowe
E-mail info@acon.sk
witryna internetowa http://www.acon.sk
Telefon(y) +421243426335
Telefon(y) kom. +421905652545
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 38,974
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 38,738
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,194
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 3,194
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 35,544
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 156
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 35,388
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 236
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 236
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 38,974
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 36,857
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 28,100
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 28,100
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,454
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,117
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 162
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 162
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,855
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 409
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 409
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 229
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 128
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,089
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 100
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 100
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 15,313
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 15,310
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 15,310
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,372
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,931
D. Usług (účtová grupa 51) 2,371
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 4,801
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 3,180
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,111
4. Koszty społeczne (527, 528) 510
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 269
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,938
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 7,008
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 78
O. Walutowe straty (563) 22
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 56
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -74
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,864
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 410
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 410
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,454
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015