Utwórz fakturę

GREEN LION - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 13.10.2015
Basic information
Nazwa firmy GREEN LION
PIN 35702397
TIN 2020311623
Numer VAT SK2020311623
Data utworzenia 07 listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GREEN LION
Bratislavská cesta 919/4
92901
Dunajská Streda
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 516 897 €
Zysk 179 €
Kapitał 529 145 €
Kapitał własny 187 359 €
Dane kontaktowe
E-mail greenline@centrum.sk
Telefon(y) 0315526180, 0905888462, 05525526180, 055261805526180
Date of updating data: 13.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 549,540
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 288,981
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 288,981
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 117,568
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 129,636
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 41,777
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 260,559
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 241,212
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 241,212
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 37,384
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 37,384
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,384
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 -18,037
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 92,833
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -110,870
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 549,540
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 184,921
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 150,884
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 150,884
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 179
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 364,619
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 93,397
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,394
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 88,003
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 242,853
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 116,817
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 116,817
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 102,838
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,061
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,539
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,508
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,090
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 28,369
Date of updating data: 13.10.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,516,897
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,516,897
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,516,648
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 30
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 219
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,505,538
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,250,017
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 28,067
D. Usług (účtová grupa 51) 22,177
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 144,331
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 101,724
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 34,665
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,942
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,234
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 51,128
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 51,128
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,584
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 11,359
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 216,417
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,300
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 8,300
2. Pozostałe koszty (562A) 8,300
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,300
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,059
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 179
Date of updating data: 13.10.2015
Date of updating data: 13.10.2015
 • PIN :35702397 TIN: 2020311623 Numer VAT: SK2020311623
 • Zarejestrowana siedziba: GREEN LION, Bratislavská cesta 919/4, 92901, Dunajská Streda
 • Data utworzenia: 07 listopad 1996
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.05.1999Nové sidlo:
   Bratislavská cesta 919/4 Dunajská Streda 929 01
   Noví spoločníci:
   Tibor Balla Kodályova 6 Dunajská Streda 929 01
   Nový štatutárny orgán:
   Tibor Balla Kodályova 6 Dunajská Streda 929 01
   07.11.1996Nové obchodné meno:
   GREEN LION, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ