Utwórz fakturę

AREPOC - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AREPOC
PIN 35702419
TIN 2020356459
Numer VAT SK2020356459
Data utworzenia 07 listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AREPOC
Iľjušinova 4
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 172 174 €
Zysk 112 487 €
Kapitał 98 923 €
Kapitał własny 92 569 €
Dane kontaktowe
E-mail info@arepoc.sk
witryna internetowa http://www.arepoc.sk
Telefon(y) +421263824613
Telefon(y) kom. +421904949230
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 0
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 0
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 128,421
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 11,707
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,412
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 91,109
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 128,421
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 119,879
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 753
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 112,487
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 8,542
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 295
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 8,247
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 365
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 389
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,493
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 172,174
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 172,174
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 26,240
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 1,306
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,313
C. Usług (účtová grupa 51) 10,039
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 6,582
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 145,934
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 152,516
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 150
X. Interesu dochód (662) 9
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 141
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,870
L. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 1,195
N. Walutowe straty (563) 179
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 496
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,720
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 144,214
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 31,727
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 112,487
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015