Utwórz fakturę

MALIP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MALIP
PIN 35702427
TIN 2020331885
Data utworzenia 08 listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MALIP
Rajecká 11
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 €
Zysk -110 602 €
Kapitał 246 994 €
Kapitał własny -5 722 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 136,909
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 136,909
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 69
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 69
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 136,978
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -116,324
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -13,025
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -110,602
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 253,302
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 252,830
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 778
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 252,052
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 472
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 1
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 110,025
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 110,025
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -110,024
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 0
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 0
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 98
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 98
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -98
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -110,122
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -110,602
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015