Utwórz fakturę

CS JANSER - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CS JANSER
PIN 35702559
TIN 2020331929
Numer VAT SK2020331929
Data utworzenia 12 listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CS JANSER
Vajnorská 135
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 449 900 €
Zysk 8 304 €
Kapitał 110 921 €
Kapitał własny 16 635 €
Dane kontaktowe
E-mail janser@janser.sk
witryna internetowa http://www.janser.sk
Telefon(y) +421265424546, +421265424600
Nr(y) faksu 0265424546
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 125,476
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,932
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,932
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,932
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 119,887
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 43,932
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 945
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 42,987
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 53,712
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 27,327
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,327
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 26,385
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 22,243
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 250
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 21,993
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 657
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 657
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 125,476
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,939
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,328
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 544
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 544
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 8,123
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 8,123
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,304
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 100,531
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,118
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 967
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,151
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 96,969
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 77,113
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 77,113
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 4,961
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 170
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,032
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,040
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,653
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 444
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 444
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 6
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 6
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 449,852
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 449,900
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 445,943
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,909
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 48
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 437,101
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 317,420
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 19,453
D. Usług (účtová grupa 51) 49,767
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 42,228
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 30,384
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 10,646
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,198
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 454
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,850
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,850
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 4,370
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,559
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 12,799
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 63,212
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,378
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 801
2. Pozostałe koszty (562A) 801
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,577
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,378
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 10,421
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,117
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,117
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 8,304
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35702559 TIN: 2020331929 Numer VAT: SK2020331929
 • Zarejestrowana siedziba: CS JANSER, Vajnorská 135, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 listopad 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Fabiánek Pražská 3231/35 Bratislava 11.11.1996
  Andrea Fabiánková Repašského 3115/20 Bratislava 24.07.2003
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Peter Fabiánek 1 328 € (20%) Pražská 3231/35 Bratislava
  Andrea Fabiánková 5 312 € (80%) Repašského 3115/20 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.11.2013Nové sidlo:
   Vajnorská 135 Bratislava 831 04
   12.11.2013Zrušené sidlo:
   Mlynská dolina č.p. 175, areál UK Bratislava 842 15
   24.07.2003Noví spoločníci:
   Andrea Fabiánková Repašského 3115/20 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Andrea Fabiánková Repašského 3115/20 Bratislava
   23.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Andrea Hanúsková Nová 55 Stupava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrea Hanúsková Nová 55 Stupava
   23.07.1999Noví spoločníci:
   Ing. Peter Fabiánek Pražská 3231/35 Bratislava 811 04
   Andrea Hanúsková Nová 55 Stupava
   22.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Fabiánek Adámiho 4 Bratislava
   Andrea Hanúsková Nová 55 Stupava
   19.12.1997Nové sidlo:
   Mlynská dolina č.p. 175, areál UK Bratislava 842 15
   18.12.1997Zrušené sidlo:
   Syslia 46 Bratislava 821 05
   11.11.1996Nové obchodné meno:
   CS JANSER, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Syslia 46 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti veľkoobchod
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Fabiánek Adámiho 4 Bratislava
   Andrea Hanúsková Nová 55 Stupava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Fabiánek Pražská 3231/35 Bratislava
   Andrea Hanúsková Nová 55 Stupava