Utwórz fakturę

TREND Holding - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 03.09.2015
Basic information
Nazwa firmy TREND Holding
Stan Zniszczono
PIN 35702567
TIN 2020249352
Numer VAT SK2020249352
Data utworzenia 11 listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TREND Holding
Tomášikova 23
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 235 680 €
Zysk 20 585 €
Kapitał 629 987 €
Kapitał własny 99 833 €
Dane kontaktowe
E-mail macesic@trend.sk
Telefon(y) 0220822222
Nr(y) faksu 0220822223
Date of updating data: 03.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,762,582
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,263,419
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 243,970
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 1,970
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 242,000
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 76,450
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 76,289
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 161
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,942,999
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 1,942,999
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 490,414
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 410,695
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 392,074
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 392,074
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 18,221
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 400
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 79,719
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,134
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 76,585
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 8,749
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 2,664
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,085
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,762,582
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,454,662
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,774
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,774
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 8,696
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 8,696
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 2,166,244
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 1,882,771
3. Ocena różnicy z przeszacowania na łączenie, scalanie i podział (+/- 416) 283,473
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 252,363
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 252,363
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 20,585
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 292,886
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 51,951
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 37,550
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 14,401
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 227,026
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 146,705
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 146,705
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 19,286
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 12,049
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 32,941
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16,045
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 13,909
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 13,909
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 15,034
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 14,489
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 545
Date of updating data: 03.09.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,235,697
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,235,680
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,234,268
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -7
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 400
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,019
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,204,240
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 29,869
D. Usług (účtová grupa 51) 1,740,090
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 391,594
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 284,025
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 99,772
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,797
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,071
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 27,102
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 27,102
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,514
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 31,440
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 464,302
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 8
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 8
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,855
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,203
2. Pozostałe koszty (562A) 2,203
O. Walutowe straty (563) 47
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 605
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,845
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 28,595
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 8,010
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,593
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 3,417
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 20,585
Date of updating data: 03.09.2015
Date of updating data: 03.09.2015
 • PIN :35702567 TIN: 2020249352 Numer VAT: SK2020249352
 • Zarejestrowana siedziba: TREND Holding, Tomášikova 23, 82101, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 listopad 1996
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   31.08.2015Zrušené obchodné meno:
   TREND Holding, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Tomášikova 23 Bratislava 821 01
   04.03.2008Nové sidlo:
   Tomášikova 23 Bratislava 821 01
   11.11.1996Nové obchodné meno:
   TREND Holding, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným