Utwórz fakturę

SAKU - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SAKU
PIN 35702591
TIN 2020324691
Numer VAT SK2020324691
Data utworzenia 11 listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SAKU
Smolnická 6
82103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 132 045 €
Zysk 17 143 €
Kapitał 100 825 €
Kapitał własny 70 528 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0264781149
Telefon(y) kom. 0905380220, 0905694053
Nr(y) faksu 0264781149
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 92,702
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 463
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 463
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 463
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 92,239
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 88,603
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 13,976
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,976
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 73,900
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 727
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,636
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,107
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,529
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 92,702
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 87,671
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 9,718
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 9,718
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 1,328
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 1,328
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 52,842
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 52,842
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,143
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,031
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 376
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 376
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,655
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,710
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,710
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 328
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) -217
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 185
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,649
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 129,406
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 132,045
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 129,405
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,640
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 107,934
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 24,459
D. Usług (účtová grupa 51) 73,919
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 6,172
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,593
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,557
4. Koszty społeczne (527, 528) 22
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 880
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 279
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 279
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,225
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 24,111
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 31,027
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,677
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,677
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,677
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 21,434
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,291
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,291
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 17,143
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015