Utwórz fakturę

IGS - HS Art Service - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy IGS - HS Art Service
PIN 35702613
TIN 2020349188
Numer VAT SK2020349188
Data utworzenia 11 listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IGS - HS Art Service
Jamnického 2
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 558 852 €
Zysk 4 339 €
Kapitał 301 383 €
Kapitał własny 48 441 €
Dane kontaktowe
E-mail kriz@igs-hsartservice.sk
Telefon(y) 0254434595, 0903416010
Telefon(y) kom. 0903416010
Nr(y) faksu 0254434597
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 286,469
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 129,526
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 129,526
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 129,526
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 147,084
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 68,197
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 53,746
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 53,746
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 3,458
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 10,993
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 78,887
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 813
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 78,074
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 9,859
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 9,859
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 286,469
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 53,150
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,161
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,161
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 39,010
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 40,029
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,019
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,339
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 219,625
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 97,370
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,383
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 92,987
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 110,306
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 51,970
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 51,970
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,224
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 9,261
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,981
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 34,870
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 11,949
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 11,949
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 13,694
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 13,694
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 528,454
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 558,852
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 528,454
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 800
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 29,598
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 546,542
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 78,847
D. Usług (účtová grupa 51) 188,195
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 177,473
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 132,138
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 41,948
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,387
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,227
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 48,959
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 48,959
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 50,841
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 12,310
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 261,412
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 30
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 26
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,548
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,078
2. Pozostałe koszty (562A) 3,078
O. Walutowe straty (563) 40
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 430
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,518
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 8,792
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,453
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,453
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,339
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35702613 TIN: 2020349188 Numer VAT: SK2020349188
 • Zarejestrowana siedziba: IGS - HS Art Service, Jamnického 2, 84105, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 listopad 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Igor Kříž Jamnického 2 Bratislava 841 05 11.11.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Igor Kříž 4 913 € (74%) Jamnického 2 Bratislava 841 05
  HS - Art Service Austria GmbH 1 727 € (26%) Viedeň 1230 Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.07.2005Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   17.04.2004Nové obchodné meno:
   IGS - HS Art Service, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Kříž Jamnického 2 Bratislava 841 05
   HS - Art Service Austria GmbH Grossmarktstrasse 6 Viedeň 1230 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Kříž Jamnického 2 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 11.11.1996
   16.04.2004Zrušené obchodné meno:
   IGS Trading, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Kříž Jamnického 2 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Igor Kříž Jamnického 2 Bratislava 841 05
   25.03.2004Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného vozidla
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Kříž Jamnického 2 Bratislava 841 05
   24.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Igor Kříž Jamnického 2 Bratislava 841 05
   Mária Křížová Jamnického 2 Bratislava 841 05
   19.11.1998Noví spoločníci:
   Igor Kříž Jamnického 2 Bratislava 841 05
   Mária Křížová Jamnického 2 Bratislava 841 05
   18.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Igor Kříž Jamnického 2 Bratislava 841 05
   Mária Křížová Jamnického 2 Bratislava 841 05
   20.03.1997Nové predmety činnosti:
   zasielateľstvo
   11.11.1996Nové obchodné meno:
   IGS Trading, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jamnického 2 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   technicko-organizačné zabezpečenie výstav a činností s tým spojených
   Noví spoločníci:
   Igor Kříž Jamnického 2 Bratislava 841 05
   Mária Křížová Jamnického 2 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Igor Kříž Jamnického 2 Bratislava 841 05