Utwórz fakturę

Diagnostické centrum DNK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Diagnostické centrum DNK
PIN 35702711
TIN 2021353477
Numer VAT SK2021353477
Data utworzenia 11 listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Diagnostické centrum DNK
Brestová 14
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 172 987 €
Zysk 22 480 €
Kapitał 41 062 €
Kapitał własny 30 135 €
Dane kontaktowe
E-mail dnk@pharma.sk
witryna internetowa http://www.pcr.sk
Telefon(y) +421244632191
Telefon(y) kom. +421911299324, +421911211404
Nr(y) faksu 0244453906
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 69,795
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,660
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,660
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,660
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 67,893
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,160
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 2,160
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 26,458
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 26,458
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,458
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 39,275
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 23,744
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 15,531
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 242
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 11
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 231
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 69,795
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 52,614
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 11,950
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 11,950
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 17,520
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 23,920
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -6,400
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 22,480
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,799
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,722
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,722
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 12,990
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 678
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 678
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,157
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,172
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,038
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,945
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,087
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,087
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 382
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 382
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 172,987
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 172,987
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 172,987
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 143,452
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 47,169
D. Usług (účtová grupa 51) 20,671
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 73,916
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 54,375
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 17,926
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,615
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 228
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,309
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,309
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 159
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 29,535
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 105,147
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 135
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 134
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,164
O. Walutowe straty (563) 489
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 675
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,029
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 28,506
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 6,026
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 6,026
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 22,480
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35702711 TIN: 2021353477 Numer VAT: SK2021353477
 • Zarejestrowana siedziba: Diagnostické centrum DNK, Brestová 14, 82102, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 listopad 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Alexej Murín Pod Novým Lesem 384/76A Veleslavín, Praha 6 160 00 Česká republika 16.10.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Alexej Murín 7 170 € (60%) Pod Novým Lesem 384/76A Veleslavín, Praha 6 160 00 Česká republika
  Natália Murínová 2 390 € (20%) Na Hrebienku 1490/7 Bratislava 811 02
  RNDr. Galina Murínová, CSc. 2 390 € (20%) Na Hrebienku 1490/7 Bratislava 811 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.05.2009Nové predmety činnosti:
   výroba PCR - diagnostických zdravotníckych pomôcok In Vitro
   04.11.2008Noví spoločníci:
   Natália Murínová Na Hrebienku 1490/7 Bratislava 811 02
   RNDr. Galina Murínová , CSc. Na Hrebienku 1490/7 Bratislava 811 02
   03.11.2008Zrušeny spoločníci:
   Doc. Sergej Nikolajevič Ščerbo Križanovskoho 8 Moskva 117292 Ruská federácia
   25.10.2007Noví spoločníci:
   Alexej Murín Pod Novým lesem 384/76A Veleslavín, Praha 6 160 00 Česká republika
   Doc. Sergej Nikolajevič Ščerbo Križanovskoho 8 Moskva 117292 Ruská federácia
   Nový štatutárny orgán:
   Alexej Murín Pod Novým Lesem 384/76A Veleslavín, Praha 6 160 00 Česká republika Vznik funkcie: 16.10.2007
   24.10.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Murín Na Hrebienku 7 Bratislava
   Doc. Sergej Nikolajevič Ščerbo Križanovskoho 8 Moskva Ruská federácia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Murín Na Hrebienku 7 Bratislava
   05.12.2000Nové obchodné meno:
   Diagnostické centrum DNK, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Murín Na Hrebienku 7 Bratislava
   Doc. Sergej Nikolajevič Ščerbo Križanovskoho 8 Moskva Ruská federácia
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   04.12.2000Zrušené obchodné meno:
   Agentúra Gala, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   akademická maliark Jarmila Dicová Na kopci 23 Bratislava
   Iveta Ivaničová Chrobákova 17 Bratislava
   Ing. Ján Malý Bystrého 3 Bratislava
   Ing. Štefan Murín Na Hrebienku 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Iveta Ivaničová Chrobákova 17 Bratislava
   11.11.1996Nové obchodné meno:
   Agentúra Gala, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Brestová 14 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   akademická maliark Jarmila Dicová Na kopci 23 Bratislava
   Iveta Ivaničová Chrobákova 17 Bratislava
   Ing. Ján Malý Bystrého 3 Bratislava
   Ing. Štefan Murín Na Hrebienku 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Iveta Ivaničová Chrobákova 17 Bratislava
   Ing. Štefan Murín Na Hrebienku 7 Bratislava