Utwórz fakturę

CITY HOLDING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CITY HOLDING
PIN 35702737
TIN 2020311645
Numer VAT SK2020311645
Data utworzenia 12 listopad 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba CITY HOLDING
Bellova 3
04001
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 311 940 €
Zysk -614 481 €
Kapitał 992 200 €
Kapitał własny 779 129 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0556232204, 0556232207, 0556809311, 0556809410, 0556809411, 0556809207
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 346,872
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 232,462
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 159,623
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 63,200
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 94,099
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,324
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 72,839
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 6,639
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 66,200
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 114,344
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 100,873
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 89,069
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 89,069
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,804
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13,471
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 56
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 13,415
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 66
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 66
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 346,872
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 164,648
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,095,804
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,095,804
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 242,783
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 242,783
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -1,622,991
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) -1,622,991
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -6,936,467
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -6,936,467
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -614,481
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 182,224
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 173,478
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 155,183
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 155,183
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,847
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 10,194
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,254
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,746
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,746
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 3,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 166,543
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 311,940
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 166,493
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 50
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 145,397
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 924,763
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 37,173
D. Usług (účtová grupa 51) 21,432
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 159,442
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 114,528
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 39,566
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,348
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 10,662
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 15,237
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 15,237
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 533,891
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 146,926
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -612,823
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 107,888
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 698
O. Walutowe straty (563) 8
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 690
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -698
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -613,521
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -614,481
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35702737 TIN: 2020311645 Numer VAT: SK2020311645
 • Zarejestrowana siedziba: CITY HOLDING, Bellova 3, 04001, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 listopad 1996
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.08.1997Nové sidlo:
   Bellova 3 Košice 040 01
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   12.08.1997Zrušené sidlo:
   Panenská 24 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   12.11.1996Nové obchodné meno:
   CITY HOLDING, a.s.
   Nové sidlo:
   Panenská 24 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou
   sprostredkovateľská činnosť
   podnikateľské poradenstvo - v oblasti obchodu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ladislav Krajňák - predseda predstavenstva Európska trieda 11 Košice 040 22
   Ing. Peter Krivoš - člen predstavenstva Idanská 31 Košice 040 11
   Ing. Richard Sabovčík - podpredseda predstavenstva Talinská 3 Košice 040 12
   Ing. Terézia Sikorová - člen predstavenstva Michalovská 349/7 Košice 040 11
   Ing. Milan Varchola - člen predstavenstva Starozagorska 6 Košice 040 11