Utwórz fakturę

APROXIMA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy APROXIMA
PIN 35702800
TIN 2020356547
Numer VAT SK2020356547
Data utworzenia 12 listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba APROXIMA
Zápotočná 5
90901
Skalica
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 035 385 €
Zysk -33 038 €
Kapitał 1 934 425 €
Kapitał własny 868 511 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0346644053, 0905390324
Telefon(y) kom. +421905390324, 0905712342, 0907504507, 0917645021
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,777,966
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,407,091
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 10,199
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 10,199
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 541,782
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 205,931
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 335,851
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 855,110
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 855,110
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 367,541
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 235,968
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 28,426
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 207,542
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 378,535
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 365,202
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 365,202
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,173
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,160
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 -246,962
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) -246,962
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,334
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,334
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,777,966
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 792,182
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 670,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 670,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 155,220
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 407,960
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -252,740
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -33,038
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 985,784
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 42,831
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 16,668
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 26,163
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 14,729
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 656,917
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 429,573
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 429,573
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 126,035
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 44,936
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 28,967
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 26,166
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,240
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 24,385
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 24,385
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 246,922
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 5,029,785
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,035,385
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 208,686
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 4,663,166
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 157,933
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 417
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,183
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,002,463
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 160,177
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,502,554
D. Usług (účtová grupa 51) 236,279
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 959,375
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 697,990
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 241,361
4. Koszty społeczne (527, 528) 20,024
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,464
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 118,924
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 118,924
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 49
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,641
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 32,922
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,130,775
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19,667
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 53
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 19,614
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 23,875
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 8,346
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 8,346
O. Walutowe straty (563) 566
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 14,963
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,208
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 28,714
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 61,752
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 35,589
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 26,163
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -33,038
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • PIN :35702800 TIN: 2020356547 Numer VAT: SK2020356547
 • Zarejestrowana siedziba: APROXIMA, Zápotočná 5, 90901, Skalica
 • Data utworzenia: 12 listopad 1996
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.12.2001Nové sidlo:
   Zápotočná 5 Skalica 909 01
   Noví spoločníci:
   Radovan Richter Clementisa 8 Skalica
   Rudolf Tomík Clementisa 30 Skalica
   Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Tomík Clementisa 30 Skalica
   Radovan Richter Clementisa 8 Skalica
   04.12.2001Zrušené sidlo:
   Šintavská 6 Bratislava 851 05
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Jozef Šátek Šintavská 6 Bratislava
   Ing. Lubomír Švirloch Furdekova 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jozef Šátek Šintavská 6 Bratislava
   Ing. Lubomír Švirloch Furdekova 3 Bratislava
   14.09.1998Noví spoločníci:
   JUDr. Jozef Šátek Šintavská 6 Bratislava
   Ing. Lubomír Švirloch Furdekova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Jozef Šátek Šintavská 6 Bratislava
   Ing. Lubomír Švirloch Furdekova 3 Bratislava
   13.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Rudolf Tomík Clementisa 30 Skalica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Rudolf Tomík Clementisa 30 Skalica
   15.07.1997Nové obchodné meno:
   APROXIMA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šintavská 6 Bratislava 851 05
   14.07.1997Zrušené obchodné meno:
   FINEKO Consulting s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vranovská 4 Bratislava 851 02
   12.11.1996Nové obchodné meno:
   FINEKO Consulting s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vranovská 4 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej činnosti
   leasing
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej činnosti
   faktoring a forfaiting
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Rudolf Tomík Clementisa 30 Skalica
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Rudolf Tomík Clementisa 30 Skalica