Utwórz fakturę

KIBO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KIBO
PIN 35702826
TIN 2020331973
Numer VAT SK2020331973
Data utworzenia 12 listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KIBO
Mlynské Nivy 56
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 52 086 €
Zysk 8 022 €
Kapitał 19 301 €
Kapitał własny -14 265 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903462653, +421903715217
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 10,743
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,520
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,520
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,520
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,313
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,766
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,225
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,225
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 110
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 431
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,547
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 348
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,199
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 910
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 910
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 10,743
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -6,244
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 50,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -71,569
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 18,152
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -89,721
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,022
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,987
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 16,987
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 47
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 47
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 15,500
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,346
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 94
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 52,086
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 52,086
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 52,086
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 42,036
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 33,011
D. Usług (účtová grupa 51) 8,304
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 404
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 293
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 293
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 24
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 10,050
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 10,771
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,068
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,068
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,068
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 8,982
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 8,022
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35702826 TIN: 2020331973 Numer VAT: SK2020331973
 • Zarejestrowana siedziba: KIBO, Mlynské Nivy 56, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 listopad 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ľubomír Reháček Planét 8 Bratislava 821 02 12.11.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ľubomír Reháček 6 639 € (100%) Planét 8 Bratislava 821 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.01.2013Nové predmety činnosti:
   Prípravné práce k realizácii stavby
   Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   Prenájom hnuteľných vecí
   Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   23.03.2010Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 56 Bratislava 821 05
   22.03.2010Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 56 Bratislava 824 56
   04.02.2003Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 56 Bratislava 824 56
   03.02.2003Zrušené sidlo:
   Kašmírska 21 Bratislava 821 03
   09.05.2000Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Reháček Planét 8 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   08.05.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Humaj Nejedlého 14 Bratislava 841 02
   Ing. Ľubomír Reháček Planét 8 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Humaj Nejedlého 14 Bratislava 841 02
   22.07.1999Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   nákladná cestná doprava
   činnosť ekonomických poradcov
   vykonávanie priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Humaj Nejedlého 14 Bratislava 841 02
   Ing. Ľubomír Reháček Planét 8 Bratislava 821 02
   21.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Humaj Nejedlého 14 Bratislava 841 02
   Ing. Ľubomír Reháček Planét 8 Bratislava 821 02
   12.11.1996Nové obchodné meno:
   KIBO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kašmírska 21 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba hotových jedál a potravinárskych poloproduktov
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Humaj Nejedlého 14 Bratislava 841 02
   Ing. Ľubomír Reháček Planét 8 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubomír Reháček Planét 8 Bratislava 821 02
   Ing. Vladimír Humaj Nejedlého 14 Bratislava 841 02