Utwórz fakturę

ERS Holding - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ERS Holding
PIN 35702982
TIN 2020332039
Numer VAT SK2020332039
Data utworzenia 13 listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ERS Holding
Malé Pálenisko 11
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 946 080 €
Zysk 616 €
Kapitał 33 742 811 €
Kapitał własny 15 763 481 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 21,426,783
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 18,292,358
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 607,760
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 2,904,425
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,046,610
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 7,965,095
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 510
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,555
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 30,473,393
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 15,764,096
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 1,276,971
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 1,276,971
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 12,242,657
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 223,827
A.IV. Przeszacowanie różnice (+/- 415, 416) 14,008
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 2,006,017
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 616
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 14,709,297
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 8,490,499
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 6,161,459
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,969,203
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 2
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 33,594
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 158,660
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 339
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 57,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 1,946,080
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 239,097
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,706,983
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 1,926,894
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 13,152
C. Usług (účtová grupa 51) 114,531
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 507
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,450
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 1,708,652
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) -119,434
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 204,036
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 19,186
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 111,414
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 17,578
M. Koszty oprocentowania (562) 16,266
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,312
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -17,578
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 1,608
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 992
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 616
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015