Utwórz fakturę

VEANT SPORT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy VEANT SPORT
PIN 35703059
TIN 2020356437
Numer VAT SK2020356437
Data utworzenia 18 listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VEANT SPORT
Hraničná 20
82105
Bratislava
Financial information
Zysk -1 192 €
Kapitał 1 560 €
Kapitał własny -31 510 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243642011
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 125
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 125
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 125
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 118
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 125
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -32,361
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,960
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,960
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 996
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 671
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 671
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -42,796
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 50,811
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -93,607
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,192
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 32,486
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 281
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 281
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 24,985
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 24,000
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 985
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 7,220
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 150
D. Usług (účtová grupa 51) 150
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -150
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -150
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 82
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 82
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -82
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -232
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,192
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35703059 TIN: 2020356437 Numer VAT: SK2020356437
 • Zarejestrowana siedziba: VEANT SPORT, Hraničná 20, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 listopad 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Imrich Antal Damborského 8 Bratislava 841 02 18.11.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Imrich Antal 9 960 € (100%) Damborského 8 Bratislava 841 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.05.2013Nové sidlo:
   Hraničná 20 Bratislava 821 05
   29.05.2013Zrušené sidlo:
   Budyšínska 20 Bratislava 831 03
   01.02.2013Zrušeny spoločníci:
   Jozef Bačík Kopanice 23 Bratislava 821 04
   Alexander Máteffy Saratovská 6C/3424 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Bačík Kopanice 23 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 17.12.2007
   Alexander Máteffy Saratovská 6C/3424 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 17.12.2007
   09.02.2010Nové sidlo:
   Budyšínska 20 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Alexander Máteffy Saratovská 6C/3424 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Alexander Máteffy Saratovská 6C/3424 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 17.12.2007
   08.02.2010Zrušené sidlo:
   Kopčianska 16 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Alexander Máteffy Bošániho 17 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alexander Máteffy Bošániho 17 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 17.12.2007
   27.02.2008Noví spoločníci:
   Jozef Bačík Kopanice 23 Bratislava 821 04
   Alexander Máteffy Bošániho 17 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Bačík Kopanice 23 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 17.12.2007
   Alexander Máteffy Bošániho 17 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 17.12.2007
   26.02.2008Zrušeny spoločníci:
   Rastislav Antal Svetlá 12/6834 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rastislav Antal Svetlá 12 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 01.08.2007
   22.08.2007Noví spoločníci:
   Rastislav Antal Svetlá 12/6834 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Rastislav Antal Svetlá 12 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 01.08.2007
   21.08.2007Zrušeny spoločníci:
   Karol Rusznyak Estónska 22 Bratislava
   28.02.2001Nové sidlo:
   Kopčianska 16 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   výroba hokejok v rozsahu voľnej živnosti
   27.02.2001Zrušené sidlo:
   Beňadická 1 Bratislava 851 01
   27.11.1998Nové sidlo:
   Beňadická 1 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Imrich Antal Damborského 8 Bratislava 841 02
   Karol Rusznyak Estónska 22 Bratislava
   26.11.1998Zrušené sidlo:
   Nobelovo nám. 1 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Imrich Antal Damborského 8 Bratislava 841 02
   Tomáš Rajecký Bagarova 22 Bratislava 841 01
   19.05.1997Noví spoločníci:
   Tomáš Rajecký Bagarova 22 Bratislava 841 01
   18.05.1997Zrušeny spoločníci:
   Rastislav Antal Kozmonautická 15 Bratislava 821 02
   20.03.1997Noví spoločníci:
   Imrich Antal Damborského 8 Bratislava 841 02
   Rastislav Antal Kozmonautická 15 Bratislava 821 02
   19.03.1997Zrušeny spoločníci:
   Imrich Antal Damborského 8 Bratislava 841 02
   Rastislav Antal Kozmonautická 15 Bratislava 821 02
   Roman Veber Legionárska 1 Bratislava 831 04
   18.11.1996Nové obchodné meno:
   VEANT SPORT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nobelovo nám. 1 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenstvo v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   poradenstvo v oblasti reklamy a služieb
   výstavníctvo - okrem remeselných a viazaných živností uvedených v prílohe 1 a 2 Živnostenského zákona
   usporadúvanie kultúrnych, kultúrno - spoločenských a umeleckých podujatí
   sprostredkovanie v oblasti služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení, dopravených prostriedkov a výpočtovej techniky
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Imrich Antal Damborského 8 Bratislava 841 02
   Rastislav Antal Kozmonautická 15 Bratislava 821 02
   Roman Veber Legionárska 1 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Imrich Antal Damborského 8 Bratislava 841 02