Utwórz fakturę

VEANT SPORT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.12.2016
Basic information
Nazwa firmy VEANT SPORT
PIN 35703059
TIN 2020356437
Numer VAT SK2020356437
Data utworzenia 18 listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VEANT SPORT
Stará Vajnorská 17
83104
Bratislava
Financial information
Zysk -990 €
Kapitał 1 560 €
Kapitał własny -31 510 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243642011
Date of updating data: 05.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 135
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 135
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 135
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 135
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 135
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -33,351
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,960
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,960
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 996
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 671
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 671
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -43,988
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 50,811
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -94,799
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -990
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 33,486
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 281
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 281
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 25,985
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 25,000
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 985
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 7,220
Date of updating data: 05.12.2016
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1
D. Usług (účtová grupa 51) 1
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 29
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1
2. Pozostałe koszty (562A) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 28
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -29
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -30
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -990
Date of updating data: 05.12.2016
Date of updating data: 05.12.2016