Utwórz fakturę

FLIGHT SERVICE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FLIGHT SERVICE
PIN 35703083
TIN 2020356481
Numer VAT SK2020356481
Data utworzenia 18 listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FLIGHT SERVICE
Čulenova 5
81109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 72 671 €
Zysk 41 992 €
Kapitał 21 371 €
Kapitał własny -344 556 €
Dane kontaktowe
E-mail sale@flight.sk
witryna internetowa http://www.flight.sk
Telefon(y) kom. +421905329217
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 7,037
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 7,037
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,129
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 137
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,750
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 242
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 12,166
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -302,565
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 7,967
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 7,967
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -352,524
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 41,992
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 314,731
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 26,414
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 271,528
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,453
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 845
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 11,690
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 248,540
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 16,789
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 72,671
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,060
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 68,611
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 19,838
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 3,970
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,693
C. Usług (účtová grupa 51) 7,746
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 6,289
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 140
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 52,833
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 59,262
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 102
N. Walutowe straty (563) 8
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 94
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -102
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 52,731
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 10,739
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 41,992
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015