Utwórz fakturę

Zdravotné stredisko - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.04.2016
Basic information
Nazwa firmy Zdravotné stredisko
Stan Zniszczono
PIN 35703199
TIN 2020988134
Numer VAT SK2020988134
Data utworzenia 18 listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Zdravotné stredisko
Babuškova 2
82103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 50 728 €
Zysk 3 794 €
Kapitał własny 198 163 €
Date of updating data: 25.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 201,849
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 201,849
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,742
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) -40
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,782
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 204,591
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 201,361
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 151,768
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 151,768
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 63,503
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 193
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -17,897
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,794
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,230
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 4,697
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,729
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 195
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 773
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) -1,467
Date of updating data: 25.04.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 50,728
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 50,728
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 46,076
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 17,045
C. Usług (účtová grupa 51) 14,290
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 4,635
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,803
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 4,556
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,747
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 4,652
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 19,394
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 562
X. Interesu dochód (662) 562
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 460
M. Koszty oprocentowania (562) 235
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 225
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 102
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 4,754
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 3,794
Date of updating data: 25.04.2016
Date of updating data: 25.04.2016
 • PIN :35703199 TIN: 2020988134 Numer VAT: SK2020988134
 • Zarejestrowana siedziba: Zdravotné stredisko, Babuškova 2, 82103, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 listopad 1996
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.03.2016Zrušené obchodné meno:
   Zdravotné stredisko s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Babuškova 2 Bratislava 821 03
   18.11.1996Nové obchodné meno:
   Zdravotné stredisko s.r.o.
   Nové sidlo:
   Babuškova 2 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným