Utwórz fakturę

ABAX - Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ABAX - Bratislava
PIN 35703211
TIN 2020311667
Numer VAT SK2020311667
Data utworzenia 19 listopad 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba ABAX - Bratislava
Záhradnícka 87
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 97 903 €
Zysk 22 150 €
Kapitał 309 111 €
Kapitał własny 222 314 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421948179458, +421948081529, +421948081531, +421948219164, +421948161537, +421948216652, +421948163205, +421948160921, +421948109543, +421948389884, +421948382
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 331,345
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 18,971
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 18,971
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 18,535
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 436
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 261,742
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 4,193
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 99
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 4,094
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 350
8. Podatek odroczony należności (481A) 350
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 102,935
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 72,325
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 72,325
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 30,300
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 70
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 240
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 154,264
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 154,264
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 50,632
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,507
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 49,125
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 331,345
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 244,464
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 331,939
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 331,939
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 2,092
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 37,196
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 37,196
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -148,913
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 22,183
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -171,096
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 22,150
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 86,881
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 214
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 214
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 46,235
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 15,574
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,828
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,828
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 157
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,021
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,080
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,950
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 538
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,956
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,956
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 22,902
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 97,903
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 97,903
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 97,903
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 65,473
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) -579
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 11,232
D. Usług (účtová grupa 51) 22,362
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 21,832
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 15,028
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,289
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,515
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,155
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,590
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,590
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,881
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 32,430
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 64,888
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,242
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,642
2. Pozostałe koszty (562A) 4,642
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 600
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,242
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 27,188
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,038
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,038
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 22,150
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35703211 TIN: 2020311667 Numer VAT: SK2020311667
 • Zarejestrowana siedziba: ABAX - Bratislava, Záhradnícka 87, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 listopad 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Milan Klema predseda Bukovinská 7336/6 Bratislava 831 06 19.11.1996
  JUDr. Rastislav Posluch člen Matejkova 57 Bratislava 841 05 16.12.2002
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.12.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Klema - podpredseda predstavenstva Kadnárova 10 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 07.03.1997
   31.08.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Klema - predseda predstavenstva Bukovinská 7336/6 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 19.11.1996
   30.08.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Klema - predseda predstavenstva Kadnárova 108 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 19.11.1996
   16.11.2004Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Rastislav Posluch - člen predstavenstva Matejkova 57 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 16.12.2002
   Ing. Milan Klema - predseda predstavenstva Kadnárova 108 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 19.11.1996
   Ing. Roman Klema - podpredseda predstavenstva Kadnárova 10 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 07.03.1997
   15.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Klema - predseda predstavenstva Kadnárova 108 Bratislava 831 06
   Ing. Roman Klema - podpredseda predstavenstva Kadnárova 10 Bratislava 831 06
   Ing. Peter Pecha - člen predstavenstva 342 Rudník 906 23 Skončenie funkcie: 16.12.2002
   18.12.2001Nové sidlo:
   Záhradnícka 87 Bratislava 821 08
   17.12.2001Zrušené sidlo:
   Košická 37 Bratislava 821 09
   24.03.1997Nové obchodné meno:
   ABAX - Bratislava, a.s.
   Nové sidlo:
   Košická 37 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Roman Klema - podpredseda predstavenstva Kadnárova 10 Bratislava 831 06
   Ing. Peter Pecha - člen predstavenstva 342 Rudník 906 23 Skončenie funkcie: 16.12.2002
   23.03.1997Zrušené obchodné meno:
   F.L.J., a.s.
   Zrušené sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 817 83
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Marián Horínek - člen predstavenstva Janotova 2 Bratislava 841 05
   Ing. Peter Jurčík - člen predstavenstva Jilemnického 29 Martin 036 01
   19.11.1996Nové obchodné meno:
   F.L.J., a.s.
   Nové sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 817 83
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom spotrebného a priemyselného tovaru, strojov, prístrojov a zariadení
   prenájom nehnuteľností
   reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
   leasingová činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Marián Horínek - člen predstavenstva Janotova 2 Bratislava 841 05
   Ing. Peter Jurčík - člen predstavenstva Jilemnického 29 Martin 036 01
   Ing. Milan Klema - predseda predstavenstva Kadnárova 108 Bratislava 831 06