Utwórz fakturę

J.L. TRADING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy J.L. TRADING
PIN 35703261
TIN 2020924180
Data utworzenia 11 listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba J.L. TRADING
Slowackého 49
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 8 150 €
Zysk -460 €
Kapitał 3 021 €
Kapitał własny 2 456 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,951
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,876
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,000
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,000
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,876
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 28
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,848
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 75
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 75
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,951
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,996
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 346
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 346
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -4,529
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -4,529
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -460
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,955
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,655
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 75
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 75
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,100
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 300
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 300
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 8,150
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 8,150
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 5,000
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,150
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,053
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 376
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 120
D. Usług (účtová grupa 51) 7,556
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 1
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 97
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 98
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 77
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 77
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -77
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 20
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -460
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4280282.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35703261 TIN: 2020924180
 • Zarejestrowana siedziba: J.L. TRADING, Slowackého 49, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 listopad 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Július Loderer Slowackého 4696/49 Bratislava 11.11.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Július Loderer 6 639 € (100%) Slowackého 4696/49 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Július Loderer Slowackého 4696/49 Bratislava
   06.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Július Loderer Slowackého 4696/49 Bratislava
   11.11.1996Nové obchodné meno:
   J.L. TRADING s.r.o.
   Nové sidlo:
   Slowackého 49 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Július Loderer Slowackého 4696/49 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Július Loderer Slowackého 4696/49 Bratislava