Utwórz fakturę

XABAX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy XABAX
PIN 35703318
TIN 2020842164
Numer VAT SK2020842164
Data utworzenia 20 listopad 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba XABAX
Mlynské Nivy 36
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 53 283 €
Zysk -53 640 €
Kapitał 417 745 €
Kapitał własny 385 825 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0245241305
Telefon(y) kom. 0948042384
Nr(y) faksu 0245241305
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 66,380
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 66,380
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 284,244
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 108,347
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 81,521
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18,353
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 350,624
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 332,185
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 33,250
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 33,250
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 352,575
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -53,640
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 18,439
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 8,743
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 9,696
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,397
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 774
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,525
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 53,283
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 53,282
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 107,142
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 28,892
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,202
C. Usług (účtová grupa 51) 11,881
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 5,711
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 449
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 3,851
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 49,156
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -53,859
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 5,307
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 2,487
X. Interesu dochód (662) 1
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 2,486
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,308
M. Koszty oprocentowania (562) 360
N. Walutowe straty (563) 469
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 479
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 1,179
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -52,680
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -53,640
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35703318 TIN: 2020842164 Numer VAT: SK2020842164
 • Zarejestrowana siedziba: XABAX, Mlynské Nivy 36, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 listopad 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Igor Zuzčák predseda Podlučinského 7 Bratislava 821 03 14.10.2005
  Karel Poštulka člen Tekovská 268/20 Topoľčianky 951 93 14.10.2005
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.11.2005Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 36 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Zuzčák - predseda Podlučinského 7 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 14.10.2005
   Karel Poštulka - člen Tekovská 268/20 Topoľčianky 951 93 Vznik funkcie: 14.10.2005
   11.11.2005Zrušené sidlo:
   Moskovská 30 Banská Bystrica 974 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Horínek - člen Janotova 2 Bratislava
   Ing. Peter Jurčík - člen Jilemnického 29 Martin
   Ing. Milan Klema - predseda Kadnárova 108 Bratislava
   30.12.1997Nové sidlo:
   Moskovská 30 Banská Bystrica 974 01
   29.12.1997Zrušené sidlo:
   30kovská Banská Bystrica 974 01
   19.12.1997Nové obchodné meno:
   XABAX, a.s.
   Nové sidlo:
   30kovská Banská Bystrica 974 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom hnuteľných vecí
   prenájom nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   leasing hnuteľných a nehnuteľných vecí
   výstavníctvo
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Marián Horínek - člen Janotova 2 Bratislava
   Ing. Peter Jurčík - člen Jilemnického 29 Martin
   Ing. Milan Klema - predseda Kadnárova 108 Bratislava