Utwórz fakturę

VALÉR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy VALÉR
PIN 35703474
TIN 2020356624
Numer VAT SK2020356624
Data utworzenia 21 listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VALÉR
Údernícka 5
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 254 014 €
Zysk -30 995 €
Kapitał 326 681 €
Kapitał własny -1 132 €
Dane kontaktowe
E-mail valeron@valeron.sk
witryna internetowa http://www.valeron.sk
Telefon(y) +421263532333, +421263536593, +421263536592, +421263814526, +421263836855, +421263532332
Telefon(y) kom. +421903613613, +421902900126, +421902900120, +421902900121, +421902900122, +421902900124, +421902900125, +421902900127
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 295,669
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 295,381
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 261,999
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 93,897
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 93,897
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 5,263
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 162,839
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 33,382
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 33,382
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 288
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 288
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 295,669
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -17,126
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 16,597
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 16,597
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,701
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,701
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 15,000
2. Inne fundusze (427, 42X) 15,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -19,429
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 23,437
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -42,866
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -30,995
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 312,795
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,187
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,187
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 84,970
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 192,103
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 179,730
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 179,730
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,704
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,847
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,951
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,871
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,753
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 4,753
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 29,782
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 253,495
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 254,014
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 891
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 252,604
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 519
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 282,536
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 867
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,820
D. Usług (účtová grupa 51) 202,384
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 67,187
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 48,962
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 17,964
4. Koszty społeczne (527, 528) 261
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 312
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,534
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,534
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,432
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -28,522
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 44,424
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,060
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4,914
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4,914
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 146
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,573
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 6,149
2. Pozostałe koszty (562A) 6,149
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 424
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,513
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -30,035
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -30,995
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015