Utwórz fakturę

Sanigest Europe - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Sanigest Europe
PIN 35703491
TIN 2020842186
Data utworzenia 21 listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Sanigest Europe
Karadžičova 8/A
82108
Bratislava
Financial information
Zysk -600 €
Kapitał 37 468 €
Kapitał własny -2 989 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0254641187
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 42,498
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 42,498
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 42,498
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 37,065
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 272
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 5,161
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 42,498
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,589
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 0
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
3. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) -6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 20
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 20
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -3,009
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 387
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -3,396
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -600
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 46,087
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 45,981
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,893
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 42,608
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 106
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -14
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,052
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 5,052
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,158
O. Walutowe straty (563) 5,129
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 29
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -106
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -120
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -600
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015