Utwórz fakturę

START-UP INDUSTRIAL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy START-UP INDUSTRIAL
PIN 35703504
TIN 2020311744
Data utworzenia 20 listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba START-UP INDUSTRIAL
Tajovského 2
81104
Bratislava
Financial information
Zysk -1 077 €
Kapitał 18 035 €
Kapitał własny 17 735 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 17,438
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,438
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 17,438
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 16,658
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 996
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 10,100
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,077
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 780
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 480
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 300
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 464
C. Usług (účtová grupa 51) 443
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 21
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -464
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -443
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 134
N. Walutowe straty (563) 46
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 88
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -133
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -597
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -1,077
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4267783.tif
Date of updating data: 25.06.2015