Utwórz fakturę

TONG DA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TONG DA
PIN 35703521
TIN 2021003963
Numer VAT SK2021003963
Data utworzenia 25 listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TONG DA
Súmračná 9
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 375 935 €
Zysk 302 €
Kapitał 52 088 €
Kapitał własny 24 244 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 65,232
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 65,232
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 62,000
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 62,000
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,000
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,000
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,232
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 413
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 819
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 65,232
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 19,546
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 8,630
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 8,630
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 864
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 864
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 9,750
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 9,750
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 302
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 45,686
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 84
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 84
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 24,836
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 22,100
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 688
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 712
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,336
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 20,766
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 375,935
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 375,935
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 375,935
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 374,464
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 276,491
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,305
D. Usług (účtová grupa 51) 68,410
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 27,258
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 20,299
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,959
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,471
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 28,729
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 209
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 209
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -209
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,262
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 302
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35703521 TIN: 2021003963 Numer VAT: SK2021003963
 • Zarejestrowana siedziba: TONG DA, Súmračná 9, 82102, Bratislava
 • Data utworzenia: 25 listopad 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Weifeng Yu Československej armády 69/25 Brezno 977 01 12.09.1997
  Hengchun Lin Československej armády 69/25 Brezno 977 01 27.12.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Weifeng Yu 4 316 € (50%) Československej armády 69/25 Brezno 977 01
  Hengchun Lin 4 316 € (50%) Československej armády 69/25 Brezno 977 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.01.2015Noví spoločníci:
   Hengchun Lin Československej armády 69/25 Brezno 977 01
   Weifeng Yu Československej armády 69/25 Brezno 977 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   15.01.2015Zrušeny spoločníci:
   Hengchun Lin L. Novomeského 19 Brezno 977 01
   Weifeng Yu L. Novomeského 19 Brezno 977 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   25.01.2011Noví spoločníci:
   Hengchun Lin L. Novomeského 19 Brezno 977 01
   Weifeng Yu L. Novomeského 19 Brezno 977 01
   Nový štatutárny orgán:
   Hengchun Lin Československej armády 69/25 Brezno 977 01 Vznik funkcie: 27.12.2010
   24.01.2011Zrušeny spoločníci:
   Hengzhi Lin L. Novomeského 1234/19 Brezno 977 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Hengzhi Lin L. Novomeského 1234/19 Brezno 977 01 Vznik funkcie: 26.05.2006
   21.11.2009Nový štatutárny orgán:
   Weifeng Yu Československej armády 69/25 Brezno 977 01 Vznik funkcie: 12.09.1997
   20.11.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Weifeng Yu Pri vinohradoch 6415/26 Bratislava-Rača 831 06 Vznik funkcie: 12.09.1997
   29.04.2008Zrušeny spoločníci:
   Yu Weifeng pobyt na území SR : Pri vinohradoch 6415/26 Bratislava 831 06
   30.03.2007Noví spoločníci:
   Hengzhi Lin L. Novomeského 1234/19 Brezno 977 01
   Yu Weifeng pobyt na území SR : Pri vinohradoch 6415/26 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Hengzhi Lin L. Novomeského 1234/19 Brezno 977 01 Vznik funkcie: 26.05.2006
   29.03.2007Zrušeny spoločníci:
   Hengzhi Lin Guitang 61 Qingtian, Zhejiang Čínska ľudová republika
   Hengchum Lin Pri vinohradoch 6415/26 Bratislava 831 06
   Weijing Yu Jakubská 7415/8 Bratislava 831 06
   Yu Wei Feng Zhejiang Qingtian Čína
   Yu Weijie Zhejiang Qingtian ČLR
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Hengchun LIN Pri vinohradoch 6415/26 Bratislava-Rača Vznik funkcie: 03.09.2002
   Hengzhi Lin Krčulová 1199/2 Brezno 977 01 Vznik funkcie: 26.05.2006
   Weijie Yu Súmračná 3258/9 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 10.09.2004
   Weijing YU Zhe Jiang Qing Tian Čína prechodný pobyt na území SR : Jakubská 7415/8 Bratislava-Rača
   05.10.2006Nový štatutárny orgán:
   Hengzhi Lin Krčulová 1199/2 Brezno 977 01 Vznik funkcie: 26.05.2006
   24.05.2006Noví spoločníci:
   Hengzhi Lin Guitang 61 Qingtian, Zhejiang Čínska ľudová republika
   05.10.2004Nové sidlo:
   Súmračná 9 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Hengchum Lin Pri vinohradoch 6415/26 Bratislava 831 06
   Weijing Yu Jakubská 7415/8 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Weifeng Yu Pri vinohradoch 6415/26 Bratislava-Rača 831 06 Vznik funkcie: 12.09.1997
   Weijie Yu Súmračná 3258/9 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 10.09.2004
   04.10.2004Zrušené sidlo:
   Miletičova 13 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Lin Hengchun Zhejiang Čína prechodný pobyt na území SR : Bodrocká 6 Bratislava 821 07
   Yu Weijing Zhejiang Qingtian Čína prechodný pobyt na území SR : Bodrocká 6 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Yu Wei Feng Zhe Jiang Qing Tian Čína prechodný pobyt na území SR : Bodrocká 6 Bratislava 821 07
   29.05.2004Nový štatutárny orgán:
   Hengchun LIN Pri vinohradoch 6415/26 Bratislava-Rača Vznik funkcie: 03.09.2002
   Weijing YU Zhe Jiang Qing Tian Čína prechodný pobyt na území SR : Jakubská 7415/8 Bratislava-Rača
   28.05.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Lin Hengchun Bodrocká 6 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 03.09.2002
   Yu Weijing Zhe Jiang Qing Tian Čína prechodný pobyt na území SR : Bodrocká 6 Bratislava 821 07
   23.04.2003Noví spoločníci:
   Yu Weijing Zhejiang Qingtian Čína prechodný pobyt na území SR : Bodrocká 6 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Yu Wei Feng Zhe Jiang Qing Tian Čína prechodný pobyt na území SR : Bodrocká 6 Bratislava 821 07
   Yu Weijing Zhe Jiang Qing Tian Čína prechodný pobyt na území SR : Bodrocká 6 Bratislava 821 07
   22.04.2003Zrušeny spoločníci:
   Yu Weijing Zhejiang Qingtian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Kostlivého 3152/14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Yu Wei Feng Zhe Jiang Qing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Kostlivého 14 Bratislava
   Yu Weijing Zhe Jiang Qing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Kostlivého 3152/14 Bratislava
   30.09.2002Noví spoločníci:
   Lin Hengchun Zhejiang Čína prechodný pobyt na území SR : Bodrocká 6 Bratislava 821 07
   Yu Weijing Zhejiang Qingtian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Kostlivého 3152/14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Lin Hengchun Bodrocká 6 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 03.09.2002
   Yu Weijing Zhe Jiang Qing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Kostlivého 3152/14 Bratislava
   29.09.2002Zrušeny spoločníci:
   Yu Weijing Zhejiang Qingtian Čína
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Yu Weijing Zhe Jiang Qing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Gessayova 33 Bratislava
   14.06.2001Nové sidlo:
   Miletičova 13 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Yu Wei Feng Zhejiang Qingtian Čína
   Yu Weijie Zhejiang Qingtian ČLR
   13.06.2001Zrušené sidlo:
   Klariská 1 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   Yu Wei Feng Zhejiang Qingtian Čína
   06.03.2000Noví spoločníci:
   Yu Wei Feng Zhejiang Qingtian Čína
   05.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Xia Xiao Lan Zhejiang Qingtian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Jakubovská 7415/8 Bratislava
   Yu Weifeng Zhejiang Qingtian Čína
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Xia Xiao Lan Zhejiang Qingtian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Jakubovská 7415/8 Bratislava
   01.02.2000Nové sidlo:
   Klariská 1 Bratislava 811 03
   31.01.2000Zrušené sidlo:
   Súmračná 16 Bratislava 821 02
   11.06.1998Noví spoločníci:
   Xia Xiao Lan Zhejiang Qingtian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Jakubovská 7415/8 Bratislava
   Yu Weifeng Zhejiang Qingtian Čína
   Yu Weijing Zhejiang Qingtian Čína
   10.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Xia Xiao Lan Zhejiang Qingtian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Jakubovská 7415/8 Bratislava
   Yu Weifeng Zhejiang Qingtian Čína
   Yu Weijing Zhejiang Qingtian Čína
   12.09.1997Nový štatutárny orgán:
   Yu Wei Feng Zhe Jiang Qing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Kostlivého 14 Bratislava
   Yu Weijing Zhe Jiang Qing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Gessayova 33 Bratislava
   25.11.1996Nové obchodné meno:
   TONG DA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Súmračná 16 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Xia Xiao Lan Zhejiang Qingtian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Jakubovská 7415/8 Bratislava
   Yu Weifeng Zhejiang Qingtian Čína
   Yu Weijing Zhejiang Qingtian Čína
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Xia Xiao Lan Zhejiang Qingtian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Jakubovská 7415/8 Bratislava