Utwórz fakturę

JAKA SERVIS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy JAKA SERVIS
PIN 35703784
TIN 2020249231
Data utworzenia 27 listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba JAKA SERVIS
Ružová dolina 13
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 46 461 €
Zysk 2 504 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421911455183
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 42,221
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 42,221
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 42,221
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 20,933
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 21,288
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 42,221
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 33,769
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 23,962
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 26,174
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,212
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,504
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,452
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 8,452
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 7,700
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,700
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 752
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 46,456
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 46,461
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 46,456
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 43,149
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,877
D. Usług (účtová grupa 51) 41,125
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 147
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,312
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,454
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 58
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 58
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -56
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,256
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 752
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 752
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,504
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4351328.tif
Date of updating data: 25.06.2015