Utwórz fakturę

RF Group - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.01.2016
Basic information
Nazwa firmy RF Group
PIN 35703806
TIN 2020994712
Numer VAT SK2020994712
Data utworzenia 25 listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RF Group
Zámočnícka 8
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 119 873 €
Zysk -152 794 €
Kapitał 3 757 487 €
Kapitał własny 379 589 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.romanfecikgallery.sk
Telefon(y) +421254414346
Date of updating data: 27.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,747,925
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,528,667
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,528,667
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 765,377
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,530,819
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 63,889
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 168,582
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 219,130
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 66,529
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 16,429
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,429
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 50,100
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 152,601
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 10,550
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 142,051
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 128
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 128
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,747,925
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 226,795
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 500,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 500,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -120,743
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 97,566
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -218,309
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -152,794
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,520,330
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,520,330
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 17,287
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,287
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,500,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,099
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 733
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,184
9. Zobowiązania dotyczące pochodnych transakcji (373A, 377A) 27
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 800
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 800
Date of updating data: 27.01.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 99,542
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 119,873
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 99,542
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 20,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 331
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 287,151
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 33,766
D. Usług (účtová grupa 51) 46,074
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 8,812
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 6,540
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,272
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,584
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 189,580
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 189,580
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,335
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -167,278
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 19,702
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15,797
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 15,797
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 15,797
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 353
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 353
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 15,444
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -151,834
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -152,794
Date of updating data: 27.01.2016
Date of updating data: 27.01.2016