Utwórz fakturę

Equilibrium - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Equilibrium
PIN 35703865
TIN 2020356558
Numer VAT SK2020356558
Data utworzenia 28 listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Equilibrium
Popradská 84
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 261 996 €
Zysk 20 553 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421263815003
Nr(y) faksu 0240252859
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 17,407
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 10,768
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,038
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 6,639
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 44,273
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 38,822
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,394
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,057
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 61,680
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 29,326
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,638
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,638
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,281
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 854
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 20,553
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 32,354
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 32,354
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 16,961
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 6,463
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,216
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,714
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 261,996
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 261,893
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 103
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 255,867
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 14,298
C. Usług (účtová grupa 51) 55,500
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 163,378
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 947
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 13,892
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 3,771
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,081
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 6,129
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 192,095
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 18,700
VIII. Zyski z długoterminowych aktywów finansowych (665) 18,700
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 462
M. Koszty oprocentowania (562) 25
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 437
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 18,238
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 24,367
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 3,814
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 20,553
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35703865 TIN: 2020356558 Numer VAT: SK2020356558
 • Zarejestrowana siedziba: Equilibrium, Popradská 84, 82106, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 listopad 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ľuboš Mišáni Mostová 27 Jelka 925 23 28.02.2000
  Ing. Radoslava Andruchová Mostova 799/7 Jelka 925 23 16.07.2003
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ľuboš Mišáni 3 319 € (50%) Mostová 27 Jelka 925 23
  Ing. Radoslava Andruchová 3 319 € (50%) Mostova 799/7 Jelka 925 23
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.12.2007Nové sidlo:
   Popradská 84 Bratislava 821 06
   20.12.2007Zrušené sidlo:
   Kopčianska 16 Bratislava 851 01
   03.11.2005Nové sidlo:
   Kopčianska 16 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Mišáni Mostová 27 Jelka 925 23
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Mišáni Mostová 27 Jelka 925 23 Vznik funkcie: 28.02.2000
   02.11.2005Zrušené sidlo:
   Haanova 40 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Mišáni Haanova 40 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Mišáni Haanova 40 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 28.02.2000
   16.07.2003Noví spoločníci:
   Ing. Radoslava Andruchová Mostova 799/7 Jelka 925 23
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radoslava Andruchová Mostova 799/7 Jelka 925 23
   15.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Radoslava Majdová Haanova 40 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Radoslava Majdová Haanova 40 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 28.02.2000
   27.08.2002Noví spoločníci:
   Ing. Radoslava Majdová Haanova 40 Bratislava 851 04
   Ing. Ľuboš Mišáni Haanova 40 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radoslava Majdová Haanova 40 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 28.02.2000
   Ing. Ľuboš Mišáni Haanova 40 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 28.02.2000
   26.08.2002Zrušeny spoločníci:
   Jozef Jankovič Odbojárov 6 Bratislava 831 04
   Ing. Tibor Košík 84 Rudňany 053 23
   Ing. Radoslava Majdová Haanova 40 Bratislava 851 04
   Ing. Ľuboš Mišáni 230 Valaská Belá 972 28
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Radoslava Majdová Haanova 40 Bratislava 851 04
   Ing. Ľuboš Mišáni 230 Valaská Belá 972 28
   29.03.2000Nové obchodné meno:
   Equilibrium, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Haanova 40 Bratislava 851 04
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Jozef Jankovič Odbojárov 6 Bratislava 831 04
   Ing. Tibor Košík 84 Rudňany 053 23
   Ing. Radoslava Majdová Haanova 40 Bratislava 851 04
   Ing. Ľuboš Mišáni 230 Valaská Belá 972 28
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radoslava Majdová Haanova 40 Bratislava 851 04
   Ing. Ľuboš Mišáni 230 Valaská Belá 972 28
   28.03.2000Zrušené obchodné meno:
   Prvá informačná, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Romanova 37 Bratislava 850 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Andruch Ševčenkova 46 Medzilaborce 068 01
   Kamil Imriš Lipová 8 Košice 040 01
   Ivo Pospíšil Hranická 4 Přerov 750 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Andruch Ševčenkova 46 Medzilaborce 068 01
   Kamil Imriš Lipová 8 Košice 040 01
   Ivo Pospíšil Hranická 4 Přerov 750 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelovo nám. 1174/10 Bratislava 851 01
   14.08.1997Noví spoločníci:
   Ján Andruch Ševčenkova 46 Medzilaborce 068 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Andruch Ševčenkova 46 Medzilaborce 068 01
   Ivo Pospíšil Hranická 4 Přerov 750 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Nobelovo nám. 1174/10 Bratislava 851 01
   13.08.1997Zrušeny spoločníci:
   Ondrej Krebs sídl. SNP 4 Holíč 908 51
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ondrej Krebs sídl. SNP 4 Holíč 908 51
   28.11.1996Nové obchodné meno:
   Prvá informačná, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Romanova 37 Bratislava 850 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   usporadúvanie veľtrhov a výstav
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť s výnimkou remeselných živností uvedených v prílohe 1 živnostenského zákona
   počítačová grafika
   rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku, obrazu, magnetického záznamu pre počítače na základe zmluvy s autorom
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   poradenské služby v oblasti výpočtovej techniky
   poskytovanie softwaru
   prekladateľské a tlmočnícke služby s výnimkou služieb vymedzených zákonom 36/67 Zb
   Noví spoločníci:
   Kamil Imriš Lipová 8 Košice 040 01
   Ondrej Krebs sídl. SNP 4 Holíč 908 51
   Ivo Pospíšil Hranická 4 Přerov 750 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Kamil Imriš Lipová 8 Košice 040 01
   Ondrej Krebs sídl. SNP 4 Holíč 908 51